Nowojorski uniwersytet oferuje darmową edukację dla studentów medycyny

 

Jak poinformowała uczelnia, New York University School of Medicine zapewni bezpłatną naukę wszystkim obecnym i przyszłym studentom. Według przedstawicieli uczelni każdy student, niezależnie od wyników w nauce i potrzeb finansowych, będzie kwalifikował się do otrzymania stypendium. Jednocześnie NYU stwierdził, że obecne finansowe zobowiązania zmuszają absolwentów wyższych uczelni medycznych do wybierania bardziej lukratywnych specjalizacji, przez co stanowiska "pożyteczne społecznie" są pomijane.

Stypendium ma pokrywać roczne czesne w wysokości do 55 000 dolarów. Badanie przeprowadzone przez Association of American Medical Colleges oszacowało, że w 2017 roku 75% studentów medycyny z sukcesem ukończyło rozpoczętą naukę. Średni poziom zadłużenia jednej osoby wynosił około 190 000 dolarów.

W swoim oświadczeniu uniwersytet ogłosił, że dług oznacza "fundamentalne przekształcenie zawodu lekarskiego w sposób, który ma negatywny wpływ na opiekę zdrowotną. Absolwenci przechodzą do lepiej płatnych dziedzin medycyny z powodu ogromnych pożyczek studenckich".

– Biorąc pod uwagę perspektywę nadmiernego zadłużenia finansowego, początkującym lekarzom i chirurgom nie należy przeszkadzać w karierze medycznej – powiedział doktor Robert Grossman

Uczelnia przez ponad dekadę zbierała potrzebne fundusze na opłacenie czesnego i ma nadzieję zgromadzić w sumie 600 milionów dolarów – kwota ta pozwoli na stałe finansowanie stypendiów. Studenci będą musieli jednak pokryć koszty utrzymania i zakwaterowania.