Fińskie innowacyjne metody nauczani

 

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska przybyła do Finlandii, gdzie w Espoo i Helsinkach ma zapoznać się z fińską polityką edukacyjną bazującą m.in. na innowacyjnych metodach nauczania – poinformowała PAP rzecznik prasowa resortu Anna Ostrowska.

Sprecyzowała, że swój pobyt w Finlandii Zalewska rozpoczęła od wizyty w sąsiadującym z Helsinkami regionie Espoo. Mieści się tam wielodyscyplinarne centrum edukacyjne Omnia, które oferuje możliwości kształcenia ustawicznego na różnych poziomach nauki dla młodzieży i dorosłych. W instytucji rocznie w szkoleniach zawodowych uczestniczy ponad 10 tys. osób, a m.in. ponad 2,7 tys. zdobywa naukę zawodu w przedsiębiorstwach.

Zgodnie z programem wizyty w czwartek w Helsinkach szefowa MEN zapozna się także z funkcjonowaniem lokalnego systemu edukacji w Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji (EDUFI), która odpowiedzialna jest m.in. za naukę wczesnoszkolną i kształcenie ustawiczne oraz wymianę międzynarodową.

Następnie na Uniwersytecie w Helsinkach zaplanowane są spotkania dotyczące fińskiego systemu kształcenia i oceny nauczycieli oraz ich doskonalenia zawodowego. Oprócz tego minister zaprezentowana zostanie także inicjatywa "Me and MyCity", która jest skierowana do dzieci w wieku szkolnym i zyskała międzynarodowe uznanie. W miniaturowym mieście, które jest środowiskiem nauki, uczniowie poznają zasady funkcjonowania społeczeństwa, występując m.in. w roli konsumentów i obywateli, a także wykonując różne profesje.

Na zakończenie pierwszego dnia wizyty Zalewska spotka się także z uczniami pobierającymi naukę języka polskiego w Helsinkach.

W piątek szefowa MEN planuje także odwiedzić dwie helsińskie szkoły, gdzie m.in. będą omawiane metody nauczania przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Zaplanowane jest też spotkanie z fińską minister oświaty Sanni Grahn-Laasonen oraz ze środowiskiem oświaty polonijnej, w tym nauczycielami języka polskiego w Finlandii.

Według raportu OECD (PISA 2015) fiński system edukacji, wspólnie z Singapurem, Japonią, Estonią i Kanadą, jest w światowej czołówce pod względem jakości, równości i efektywności kształcenia.

Źródło: Z Helsinek Przemysław Molik