Niemiecka szkoła bez Bożego Narodzenia

   • Władze niemieckiego gimnazjum otrzymały zakaz kultywowania tradycji Bożego Narodzenia
  • Decyzja jest związana z nową polityką prezydenta Erdogana
  • Stoi również w sprzeczności z niemiecko-turecką umową o wymianie kulturalnej 

Władze elitarnego niemieckiego gimnazjum Lisesi, funkcjonującego na terenie Turcji jako placówka o statusie szkoły zagranicznej, otrzymały od tureckich władz oświatowych zakaz kultywowania chrześcijańskiej tradycji związanej z Bożym Narodzeniem.

Choć uczniami szkoły są obywatele tureccy, naucza w niej 35 niemieckich nauczycieli. Placówka jest także finansowana przez rząd w Berlinie. Do tej pory służyła ona jako istotny element niemiecko-tureckiej wymiany międzykulturowej. Teraz jednak pracownicy szkoły otrzymali zakaz mówienia o Świętach Bożego Narodzenia oraz śpiewania kolęd. Co więcej, tureckie wyraziły również zgody na udziału szkolnego chóru w corocznym koncercie bożonarodzeniowym w konsulacie generalnym Niemiec w Stambule.

– Nie rozumiemy zaskakującej decyzji kierownictwa gimnazjum – skomentował Martin Schaefer, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie.

Decyzja jest związana z nową polityką kraju. Prezydent Recep Tayyip Erdogan zamierza narzucać szkołom świeckim naukę zgodą z islamsko-konserwatywnym programem. Stoi również w sprzeczności z niemiecko-turecką umową o wymianie kulturalnej, zgodnie z którą kraje są zobowiązane szerzyć wśród swoich narodów kulturę państwa partnerskiego.