Jest zaproszenie z Mińska

W wyniku posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej polskie przedsiębiorstwa zostały zachęcone do zaangażowania się w procesy prywatyzacyjne na Białorusi.

– Być może będziemy brali udział w procesach prywatyzacyjnych na Białorusi, zostaliśmy do tego zaproszeni. Będziemy o tym rozmawiać w Polsce z przedsiębiorcami. Teraz udało się uzgodnić listę przedsiębiorstw średnich i większych, ale również całkiem dużych, które mogłyby być przedmiotem sprzedaży. Otwiera się tu bardzo ciekawa przestrzeń do współpracy – oświadczył wicepremier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Mińsku.

Podczas wizyty na Białorusi polski wicepremier spotkał się również z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką i premierem Andriejem Kabiakouem.

– Jest wola rozwiązywania problemów, widziałem ją w trakcie każdego z tych spotkań – podsumował Morawiecki.

Podobne zdanie wyraził białoruski wicepremier Michaił Rusy.

– Przeanalizowano wszystkie możliwe kierunki: przemysł, budownictwo, przetwórstwo ropy naftowej, budowę maszyn, budownictwo – stwierdził polityk.

Zauważył również, że obroty handlowe między Polską i Białorusią od początku 2016 roku wzrosły o ok. 10% w stosunku do roku poprzedniego. Wyraził także nadzieję, że uda się tę tendencję zwyżkową utrzymać w kolejnych latach.