Zdrowotne niepokoje w USA

 

Jak poinformował sekretarz stanu USA Mike Pompeo, zawnioskował on o utworzenie międzyresortowego zespołu ds. zagadkowych chorób dyplomatów. Zespół utworzony 23 maja ma się zająć nietypowymi przypadkami kłopotów zdrowotnych dyplomatów amerykańskich i członków ich rodzin, przebywających w Chinach oraz na Kubie.

Z oświadczenia sekretarz stanu USA wynika, że objawy przypominające skutki wstrząsu lub lżejszego urazu mózgu potwierdziły badania przeprowadzone u 24 dyplomatów amerykańskich i członków ich rodzin na Kubie, a także u przedstawiciela USA, będącego na oficjalnej misji w Chinach.

– Na razie nie ustalono dokładnej natury problemów zdrowotnych tych osób ani tego, czy wszystkie te przypadki mają wspólną przyczynę – zaznacza Pompeo w oświadczeniu. – Wzywam jednak przebywających w tych państwach amerykańskich dyplomatów i ich rodziny w trybie pilnym do zgłoszenia się o pomoc medyczną w razie ponownego stwierdzenia objawów, które mogłyby wystąpić w związku z doświadczaniem niezidentyfikowanych sensacji słuchowych, zawrotów i bólów głowy, szumu w uszach, zmęczenia, zaburzonej spostrzegawczości, problemów ze wzrokiem, utraty słuchu i problemów ze snem – dodaje.

Pomimo braku konkretnych danych, władze USA przyczyn zagadkowych chorób dyplomatów doszukują w użyciu wobec nich aparatury emitującej sygnały dźwiękowe o częstotliwościach niesłyszalnych dla człowieka.

Źródło: