Niebezpieczne zmiany klimatyczne

 

Około 800 delegatów z 59 krajów zgromadziło się w zeszłym tygodniu w Kenii podczas Tygodnia Klimatycznego w Afryce, aby przedyskutować wyzwania i reakcje związane z zachodzącymi zmianami klimatycznymi i włączyć je do międzynarodowego procesu negocjacji dotyczących klimatu.

Jak wynika z informacji podanych przez Sekretariat Ramowy Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (ONZ Climate Change), jednym z kluczowych przesłań delegatów podczas rozmów było ustalenie znaczenia energii w dyskusji na temat zmian klimatu. Ponadto podkreślano, że instrumenty finansowe powinny eliminować ryzyko związane z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną oraz zwiększać zaangażowanie w mniejsze i średnie przedsiębiorstwa.

– Afrykański Bank Rozwoju wierzy, że narodowo ustalone wkłady są dla krajów afrykańskich szansą na umieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum ich długofalowego rozwoju – oświadczył Al Hamdou Dorsouma, kierownik ds. Klimatu i zielonego wzrostu członka Afrykańskiego Banku Rozwoju NFP. – Dialog w Afryce pokazał ambicję i determinację do rozwoju i nacisku na powstanie ekologicznych, prężnych inwestycji, które pozwolą Afryce na pójście w stronę czystych technologii, które wykazują zarówno podmioty państwowe, jak i niepaństwowe.

Tydzień został zorganizowany przez Partnerstwo Ramowe Nairobi (NFP), koordynowane przez ONZ Climate Change, które pomaga krajom wdrażać centra danych w ramach porozumienia paryskiego.