Zwiększają ryzyko zawału u przeziębionych

   • Opublikowano wyniki badań naukowców z Tajwańskiego Programu Ubezpieczeniowego
  • Zgodnie z ustaleniami, zażywanie leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko zawału
  • Teza to efekt analizy dane ok. 10 tys. pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału 

Jak wynika z badań naukowców z Tajwańskiego Programu Ubezpieczeniowego, zażywanie leków przeciwzapalnych (NLPZ) w czasie przeziębienia lub chorób grypopodobnych niesteroidowych zwiększa ryzyko zawału.

Taka teza to efekt analizy dane ok. 10 tys. pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału, gromadzonych przez zespół badawczy z 7 ostatnich lat. Zostały one poddane wnikliwej obserwacji pod kątem potwierdzenia, że uznawane za czynniki ryzyka kardiologicznego ostra infekcja układu oddechowego oraz jednoczesne zażywanie NLPZ zwiększają ryzyko zawału. Dotarcie do ustalenia zmienności ryzyka u tych samych osób wymagało porównania wyników pacjentów w sytuacji, gdy określone warunki oddziaływały one łącznie, osobno bądź też gdy nie zachodził żaden z nich.

– Wcześniejsze studia wykazały, że zakażenia dróg oddechowych i pewne niesteroidowe leki przeciwzapalne wyzwalają problemy sercowe, dotąd nigdy nie badano ich łącznie – stwierdził dr Cheng-Chung Fang z National Taiwan University Hospital, kierownik projektu.

Na podstawie wyników badań udało się sprecyzować, iż ryzyko zawału w obecności obu czynników było wyższe nawet 3,4-krotnie. Co więcej, wzrastało ono 7,2 razy wówczas, gdy leki przeciwzapalne były podawane dożylnie.

– Przed zażyciem NLPZ w czasie przeziębienia pacjenci powinni zasięgnąć opinii lekarza bądź farmaceuty – przekonuje dr Cheng-Chung Fang.

Obserwacje tajwańskiego zespołu zostały opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie „Journal of Infectious Diseases”. Jednak ze względu na obserwacyjny charakter badań, formalnie wzajemną zależność obserwowanych czynników można określić wyłącznie mianem korelacji, nie związku przyczynowo-skutkowego.