Nowa technologia analizy ostrych urazów głowy

   • Opublikowano wyniki badań klinicznych z Uniwersytetu Technologicznego Chalmers
  • Stwierdzono przydatność hełmów mikrofalowych w wykrywaniu krwawień wewnątrzczaszkowych
  • Nadzieje na zrewolucjonizowanie diagnostyki pourazowyej 

Jak wskazują wyniki badań klinicznych, przeprowadzonych na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers, hełmy mikrofalowe mogą być stosowane do szybkiego wykrywania krwawienia wewnątrzczaszkowego w pourazowych uszkodzenia czaszkowo-mózgowych (traumatic brain injury, TBI). Urazowe uszkodzenia tego typu są najczęstszą przyczyną zgonów i niepełnosprawności u młodych osób, a jednocześnie najbardziej powszechnymi obrażeniami po wypadkach drogowych, napaściach i upadkach.

 

– Technologia mikrofalowa ma potencjał, by zrewolucjonizować diagnostykę, umożliwiając szybszą, bardziej elastyczną i tańszą opiekę medyczną. W wielu częściach świata pomiary mikrofalowe mogłyby stać się uzupełnieniem tomografii komputerowej i innych systemów obrazowania, zwłaszcza że często brakuje sprzętu, a czas oczekiwania na badanie jest długi – ocenia odkrycie prof. Mikael Persson z Uniwersytet Technologiczny Chalmers.

 

Do tej pory pomiary mikrofalowe były używane do rozróżniania przyczyn udarów krwotocznych i niedokrwiennych. W najnowszych badaniach w ramach studium porównawczego zestawiono wyniki 20 pacjentów hospitalizowanych z powodu przewlekłego krwiaka podtwardówkowego i 20 osób zdrowych. Skorzystano zarówno z pomiarów mikrofalowych, jak i tradycyjnych skanów CT. Wyniki wykazały, że hełmy mikrofalowe mają ogromny potencjał do wykrywania krwawienia wewnątrzczaszkowego w tej grupie pacjentów.

– Mimo że studium było małe i koncentrowało się tylko na jednym rodzaju urazów głowy, wyniki są bardzo obiecujące. Hełm mikrofalowy może poprawić ocenę urazów głowy jeszcze przed przybyciem pacjenta do szpitala – ocenia neurochirurg Johan Ljungqvist ze Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgrenska w Szwecji.