Jak ogłosiła firma Boehringer Ingelheim, w badaniu CAROLINA, które ocenia bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe nowej terapii stosowanej dodatkowo do standardowego leczenia, osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy. Efekty, oceniane u 6033 osób dorosłych chorych na cukrzycę typu 2 i wykazujących wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe, są obiecujące.

Osoby chorujące na cukrzycę typu 2 muszą liczyć się z wyższym od przeciętnego ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Są one główną przyczyną zgonu wśród pacjentów cukrzycowych, niezależnie od stosowanej opcji terapeutycznej. Z tego względu firma Boehringer Ingelheim postanowiła przeprowadzić badanie CAROLINA, które ma potwierdzać ogólny profil bezpieczeństwa długotrwałego stosowania linagliptyny w szerokiej populacji dorosłych chorych na cukrzycę typu 2.

infoplanet badania i terapie cukrzyca bezpieczna dla serca leczenie

CAROLINA to obecnie jedyne prowadzone badanie kontrolowane preparatem aktywnym dotyczące inhibitora dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4) z sercowo-naczyniowym punktem końcowym. Przez okres dłuższy niż w jakimkolwiek dotychczasowym badaniu porównywano w nim bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe linagliptyny w dawce 5 mg raz na dobę i pochodnej sulfonylomocznika glimepirydem po dodaniu do standardowego leczenia u chorych na cukrzycę typu 2 z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym bądź też już rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.

– W wielu wytycznych zalecane jest wczesne stosowanie leków przeciwcukrzycowych, co wiąże się z korzyściami dla układu sercowo-naczyniowego. Lekarze, rozważając u chorych na cukrzycę typu 2 inne leki, takie jak inhibitory DPP-4, muszą dysponować opcją leczenia o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa długotrwałego stosowania – ocenia wiceprezes spółki Boehringer Ingelheim i szef działu leków stosowanych w chorobach sercowo-naczyniowych i metabolicznych Waheed Jamal.

Wyniki badania prowadzonego na grupie 6033 osób dorosłych chorych na cukrzycę typu 2 pozwoliło na zdobycie dodatkowych danych dotyczących długotrwałego stosowania linagliptyny i jej wpływu na układ sercowo-naczyniowy.

infoplanet badania i terapie cukrzyca bezpieczna dla serca

– Dane te dodatkowo zwiększają naszą pewność co do dobrze udokumentowanego profilu bezpieczeństwa i tolerancji linagliptyny w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2. Linagliptyna to ważna opcja leczenia dla lekarzy rozważających stosowanie inhibitora DPP-4 u chorych na cukrzycę typu 2. Firmy Boehringer Ingelheim i Lilly z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym będą mogły zaprezentować pełne wyniki, co nastąpi jeszcze w tym roku – ocenia wiceprezes ds. rozwoju produktów firmy Lilly Diabetes lek. Jeff Emmick.

Całkowite zestawienie wyników badań ma zostać zaprezentowane w czasie 79. Sesji Naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, którą zaplanowano na 10 czerwca w San Francisco. Być może będą stanowić przełom w leczeniu najczęstszych powikłań i głównej przyczyny zgonów wśród osób chorych na cukrzycę typu 2ponieważ choroby układu sercowo-naczyniowego są. Większość chorych na cukrzycę typu 2 na świecie.