Jak wynika z raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA „Przełomowe Innowacje Farmaceutyczne. Doświadczenia. Rekomendacje. Perspektywy”, opublikowanego 18 czerwca, powstawanie nowych leków to efekt długotrwałych prac badawczo-rozwojowych i ogromnych kosztów.

– Wprowadzenie nowego produktu leczniczego na rynek trwa średnio 12 lat i kosztuje blisko 4 mld PLN. Czasochłonność i kosztochłonność wynikają głownie z wysokiego ryzyka niepowodzenia. Tylko 1 na 8000 cząsteczek ostatecznie staje się lekiem.– wyliczała Dyrektor Generalny INFARMA Bogna Cichowska-Duma.

infoplanet badania i terapie innowacje na rynku lekow badania

Jak wskazała ekspertka, tak powstającym innowacyjnym lekom można przypisać jednak znaczne sukcesy, w tym wzrost średniej oczekiwanej długości życia o 73% w latach 2000–2009 .

– Dzięki odkryciu skutecznych leków od lat 80. ubiegłego wieku obserwuje się znaczny spadek śmiertelności z powodu HIV – o ponad 80%, od lat 90. z powodu raka – o 20%, a w ostatnim czasie spektakularne zmniejszenie śmiertelności w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C) – o ponad 90% – wskazywała Cichowska-Duma.

infoplanet badania i terapie innowacje na rynku lekow

– Innowacyjne leki powodują, że pacjent może normalnie żyć z chorobą. Nie tylko wydłuża się jego życie, ale też poprawia jakość. Dlatego chory może często wrócić do pracy, przestaje wymagać stałej opieki najbliższych, znów może zajmować się swoimi dziećmi czy wnuczętami – dodaje prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” Monika Zientek.

Co więcej, innowacyjne leki, dzięki pozytywemu wpływowi na pojedynczych pacjentów, przynoszą również korzystne efekty kumulatywnie dla całej gospodarki. Jak zapewniają eksperci, przywracając pracowników na rynek pracy i odciążając system socjalny, są realną korzyścią dla budżetu państwa. „Dlatego nakłady na skuteczne i bezpieczne leki powinny być traktowane w kategoriach długoterminowej inwestycji” – przekonują eksperci, wskazując, iż 1% wzrostu przewidywanej długości życia populacji to nawet 6% więcej PKB.