Z opublikowanych w czwartek badań CBOS przeprowadzonych metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI na grupie 1077 osób wynika, że 59% połowa dorosłych Polaków ma problem ze zbyt dużą wagą i nieprawidłowym wskaźnikiem BMI.

Jak podaje CBOS, z analiz wynika, że nadwaga związana jest przede wszystkim z płcią i wiekiem badanych. Wnioski wynikające z badania to efekt analiz wskaźnika BMI – obliczanego przez podzielenie masy ciała wyrażonej w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu, na podstawie którego odbywała się klasyfikacja badanych.

infoplanet badania i terapie uwaga nadwaga badania

Co ciekawe, nieprawidłowa waga pojawia się częściej u mężczyzn niż u kobiet, a jej występowanie zwiększa się wraz z wiekiem. Zgodnie z analizami, mężczyźni zaczynają mieć problem z nadwagą w młodszym wieku niż kobiety – częstotliwość jej występowania przeważa nad prawidłową wagą już w grupie wiekowej 25–34 lat. Natomiast u kobiet nadwaga pojawia się częściej po 45. roku życia, a wyraźna staje się po ukończeniu 55 lat.

Badanie CBOS dowodzi ponadto, że wskaźnik masy ciała związany jest również z samooceną stanu zdrowia. W większości przypadków (77%) osoby zadowolone ze swojego stanu zdrowia miały prawidłową wagę. Wzrost wagi u ankietowanych był jednoznaczny z negatywną oceną stanu zdrowia. Zgłosiło ją 6% osób z wagą prawidłową, 8% ankietowanych z nadwagą i 16% respondentów z otyłością.

infoplanet badania i terapie uwaga nadwaga BMI

Jak przekonują specjaliści CBOS, wskaźnik masy ciała BMI związany jest również z samooceną wyglądu. Najbardziej zadowoleni ze swojego wyglądu są badani, którzy mają prawidłową wagę (utrzymuje tak 82% respondentów). Jednak specjalne diety stosuje wyłącznie co czternasty ankietowany z nadwagą.