Jak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego na grupie 1077 losowo wybranych osób dorosłych, jedynie 17% ankietowanych Polaków deklaruje, że zdrowa dieta ich nie dotyczy, a 3% nie potrafi jednoznacznie wskazać, czy zdrowo się odżywia. Czy deklaracje znajdują pokrycie w codziennych posiłkach?

Zgodnie z uzyskanymi wynikami ankiet, deklaracje o zdrowym odżywianiu padają częściej wśród respondentów o wyższym wykształceniu (88%), zwłaszcza zajmujących stanowiska kadry kierowniczej lub specjalistów (90%), a także wśród osób pracujących we własnym gospodarstwie rolnym (91%). Co ciekawe, deklaracja zdrowej diety zależna jest wyraźnie od oceny sytuacji materialnej – o 15% rzadziej odżywiają się zdrowo badani, którzy określają swój status jako zły. Najwyższy odsetek odpowiedzi wskazujących na niezdrowe odżywianie pojawił się w grupie średniego personelu i techników (30%), niewykwalifikowanych robotników (35%) i bezrobotnych (27%).

infoplanet badania i terapie wszyscy zyjemy zdrowo badanie

Z deklaracji wynika, że codzienna dieta Polaków składa się z: pieczywa, produktów mącznych, a także świeżych lub mrożonych warzyw i owoców. Znaczna część badanych (71%) przynajmniej raz dziennie uwzględnia w swoich wyborach żywieniowych kawę, a 56% – produkty mleczne, takie jak ser, twaróg czy jogurt. Nieco więcej niż co trzeci ankietowany (36%) w codzienną dietę włącza mięso lub jego przetwory, a co setny (1%) – ryby.

Do jedzenia przynajmniej raz dziennie słodyczy lub ciast przyznało się 24% badanych. Co dziesiąta osoba (10%) deklarowała, że pije słodzone napoje typu cola. Niskoprocentowe napoje alkoholowe, takie jak wino czy piwo, codziennie włącza do diety 5% Polaków.

infoplanet badania i terapie wszyscy zyjemy zdrowo zdrowa dieta

– Przyglądając się zmianom od 2010 roku, można stwierdzić, że Polacy częściej jedzą warzywa i owoce. Rośnie odsetek osób, które spożywają je codziennie, a spada udział odpowiedzi „kilka razy w tygodniu”. Podobna zmiana dotyczy produktów mlecznych – coraz więcej badanych je sery czy twarogi codziennie, a coraz mniej tylko kilka razy w miesiącu. Słodycze i ciasta są zaś spożywane niezmiennie z taką samą regularnością – komentują przeprowadzający badania.

Uzyskane w obecnym roku wyniki sondażu CBOS są zbliżone do danych, które odnotowano 5 lat temu. Wówczas 81% ankietowanych deklarowało wprowadzanie zdrowej diety, a tylko 16% – niezdrowe odżywianie. Nawyki żywieniowe wydają się zatem stabilne w czasie. Choć – jak podkreślają prowadzący badania – jeszcze bardziej niezmienne wydaje się przekonanie o zdrowym odżywianiu, niezależnie od faktycznej diety.