Jak wykazały badania, osoby z cukrzycą są bardziej narażone na zgony z powodu czynników związanych z alkoholem, wypadków lub samobójstw niż osoby bez cukrzycy. Zwiększone ryzyko zgonu z tych przyczyn może być związane ze zdrowiem psychicznym pacjentów, które jest obciążone leczeniem tej wyniszczającej choroby.

infoplanet lifestyle cukrzyca a ryzyko samobojstw badania

– Wiemy, że życie z cukrzycą może prowadzić do stresu psychicznego. Monitorowanie poziomu glukozy i codzienne wstrzykiwanie insuliny ma ogromny wpływ na codzienne życie, jedzenie, ruch i sen, które z kolei wpływają na poziom glukozy we krwi – powiedział prof. Leo Niskanen na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii.

Te czynniki w połączeniu z obawą przed rozwojem poważnych powikłań, takich jak choroba serca lub nerek, mogą odcisnąć swoje piętno na samopoczuciu. Cukrzyca typu 1 i typu 2 to wysoce rozpowszechnione choroby, które powodują miliony zgonów każdego roku. Jednak ostatnio cukrzyca wiązała się również ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia depresji. Mimo to nie udało się w pełni zbadać, jak słabe zdrowie psychiczne może wpływać na pacjentów z cukrzycą.

infoplanet lifestyle cukrzyca a ryzyko samobojstw wnioski

Na potrzeby badania opublikowanego w czasopiśmie European Journal of Endocrinology zespół ocenił ilość samobójstw, związanych ze spożyciem alkoholu lub przypadkowych przyczyn śmierci w okresie 4 lat u pacjentów z cukrzycą oraz zdrowych ludzi.

Jak powiedział Niskanen, „w badaniu podkreślono potrzebę skutecznego wsparcia psychologicznego osób chorych na cukrzycę”. Ekspert twierdzi, że jeśli czują duże obciążenie psychiczne lub spożywają za dużo alkoholu, nie powinny wahać się przed omówieniem tych kwestii z lekarzem pierwszego kontaktu.