W Australii szczepienia na rotawirusy – najczęstszą przyczynę ciężkiej biegunki u małych dzieci – zostały dodane do rutynowych szczepień wczesnego dzieciństwa w 2007 roku. Jak się obecnie okazuje, mogą one chronić dzieci przed rozwojem cukrzycy typu 1.

Kirsten Perrett z University of Melbourne w Australii i jej współpracownicy porównali wskaźniki cukrzycy w ciągu 8 lat – przed i po wprowadzeniu szczepienia na rotawirusy. Stwierdzono 14-procentowy spadek cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku od 0 do 4 lat, którego nie zaobserwowano u dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

infoplanet zdrowie szczepienia chrania przed cukrzyca badania

Perrett twierdzi, że istnieje jedno proste wyjaśnienie tych wniosków – dzieci w wieku poniżej 5 lat urodziły się po wprowadzeniu szczepienia na rotawirusy, które należy przeprowadzić przed narażeniem na działanie wirusa, aby uzyskać efekt ochronny.

Rotawirus infekuje komórki trzustki poprzez przerwanie naturalnego receptora na ich powierzchni, co prowadzi do śmierci komórki. Szczepienia zatrzymują ten proces w komórkach produkujących insulinę, co może być również powodem skutecznego zwalczania cukrzycy typu 1 u dzieci.

infoplanet zdrowie szczepienia chrania przed cukrzyca rotawirusy

Perrett i jej zespół poszukują obecnie powiązań między cukrzycą typu 1 a zmniejszeniem wielkości trzustki związanej z chorobą. Być może wkrótce czeka nas kolejny przełom.

Źródło: JAMA Pediatrics, DOI: 10.1001 / jamapediatrics.2018.4578