Jak przypomina rzecznik ZUS, zasiłki macierzyńskie – wbrew nazwie – mogą pobierać również ojcowie dzieci. Zgodnie z wyliczeniami regionalnego rzecznika prasowego ZUS na Dolnym Śląsku, najwyższy zasiłek macierzyński wypłacany w tym województwie wynosi 21 tys. złotych miesięcznie. Pobiera go jeden z ojców, który korzysta z uprawnienia do urlopu rodzicielskiego na terenie Wrocławia. Średnia wysokość zasiłku macierzyńskiego to ponad 2 tys. złotych. Czy zatem posiadanie dziecka się opłaca?

Jak wynika z danych ZUS w skali całego kraju, najwyższa kwota zasiłku macierzyńskiego wypłacana jest jednej z matek w Warszawie. Wynosi ona 78 tys. złotych miesięcznie. Kilka innych mieszkańców Polski pobiera co miesiąc zasiłek macierzyński w wysokości ponad 20 tysięcy złotych. Podobne kwoty – zdaniem rzecznik Iwony Kowalskiej-Matis – nie są również rzadkością w innych częściach Polski. Oddział ZUS w Rybniku wypłaca jednej z matek 39 tys. złotych co miesiąc, a oddział legnicki – 19 tys. złotych miesięcznie. Jak przypomina rzecznik ZUS, zasiłki macierzyńskie – wbrew nazwie – mogą pobierać również ojcowie dzieci.

infoplanet ciaza i dziecko dziecko sie oplaca ZUS

– Średnia wysokość zasiłku macierzyńskiego, jaki wypłacamy to kwota niewiele wyższa od 2 tysięcy złotych, ale jeśli ktoś naprawdę dobrze zarabia zasiłek jest wyraźnie wyższy. Z naszych danych wynika, że w Polsce rekordzistką jest warszawianka, ale jej wysokie macierzyńskie jest pochodną bardzo wysokich zarobków. Roczne dochody warszawianki przekroczyły 781 tys. złotych, dlatego jej zasiłek to 78 tys. złotych – wskazuje regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

ZUS wskazuje, że wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy lub – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – od wysokości opłacanych składek. Przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie za okres 20 tyg. urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński to 100% kwoty podstawy wymiaru. Przez pozostałe 26 tyg. urlopu rodzicielskiego wypłaca się 60% podstawy wymiaru. Co więcej, dla matek, które zdecydują się na jednakową kwotę zasiłku macierzyńskiego w czasie całego roku, wynosi on od początku 80% podstawy wymiaru.

Ponadto zarówno ojciec, jak i matka, mogą skorzystać z uprawnienia do 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego, jeśli chcą opiekować się dzieckiem do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Urlop ten może zostać także podzielony na 3 części i wykorzystany na przemian, wówczas jednak żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni. W efekcie rodzic może opiekować się dzieckiem przez 52 tygodnie od daty jego narodzin.