Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Eurostat, statystyczna polska mama to kobieta w coraz starszym wieku. Sprzyja to ich świadomości – mamy są coraz lepiej przygotowane na macierzyństwo, jednak podnosi również ryzyko przedwczesnego porodu i powikłań w ciąży.

Świadome matki

Badania Eurostatu wskazują, że średni wiek, w którym polskie kobiety decydują się na pierwsze dziecko wzrósł do 28 lat. Jeszcze 10 lat temu statystyczna Polka pierwsze dziecko rodziła 4 lata wcześniej – w wieku 24 lat.

infoplanet ciaza i dziecko jakie sa polskie matki swiadomosc

– To, że wiek rodzących stale się przesuwa nie dziwi już lekarzy. Kiedyś o 35-latce rodzącej pierwsze dziecko mówiło się: „późna pierworódka”. Dziś nikt tak nie powie, bo takie pierworódki są już czymś normalnym. Kiedy rozmawiamy z pacjentkami, które na ciążę decydują się po 30. albo i 40. roku życia, te przyznają, że odkładały decyzję o dziecku ze względu na sytuację materialną, brak stałego partnera czy rozwój kariery zawodowej. Zmienia się styl naszego życia i dziś decyzja o ciąży wydaje się być bardziej świadomym wyborem niż dekadę-dwie temu – komentuje konsultant Oddziału Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach prof. Ryszard Poręba.

Zdaniem lekarzy opóźnianie się czasu porodu pierwszego dziecka nie sprzyja jednak samej ciąży. Najlepsze dla kobiety czas na decyzję o dziecku to 20–26 lat. W tym wieku ciało kobiety wykazuje największy predyspozycje, by zajść w ciążę, której przebieg i rozwiązanie będzie pozytywne. Poza tym przedziałem czasowym, zwłaszcza po przekroczeniu 40. lat, należy liczyć się z ciążą wysokiego ryzyka.

Ciąża wysokiego ryzyka

– Kobiety, które decydują się na ciążę w wieku późniejszym, częściej są obarczone chorobami, takimi jak nadciśnienie czy cukrzyca. W efekcie w kraju mamy coraz więcej ciąż patologicznych, ale jest to też skutek stresu związanego z obecnym trybem naszego życia. Paradoksalnie, zwiększający się odsetek ciąż powikłanych także efekt postępu medycyny, który w wielu wypadkach indukuje nowe problemy w tym zakresie. Dziś rodzą kobiety, które kilka lat temu ze względu na problem z płodnością nie miałyby szans na macierzyństwo – wyjaśnia prof. Poręba.

infoplanet ciaza i dziecko jakie sa polskie matki swiadomosc ciaza

Jak dodaje prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, ciąża w wieku powyżej 40 lat to większe ryzyko problemów zdrowotnych w okresie ciąży, a także po porodzie. Spotykają one zarówno matkę, która jest narażona na udar mózgu, zawał serca czy zaburzenia sercowo-naczyniowe, jak i dziecko, z powodu zwiększonego ryzyka przedwczesnego porodu.

– Chociaż ratujemy coraz więcej wcześniaków, to wiele z nich ze skutkami przedwczesnego porodu będzie się zmagała do końca życia. Obecnie udaje się uratować nawet 500-gramowe noworodki, które przyszły na świat pomiędzy 22. a 24. tygodniem ciąży. Tak wcześnie urodzone dzieci są najbardziej narażone na powikłania, które mogą się ujawnić dopiero w wieku szkolnym, a nawet później – wskazuje prof. Borszewska-Kornacka.

Jednak zdaniem specjalistów, tendencje obserwowane w zakresie obecnego stylu życia pozwalają przypuszczać, że w następnych latach statystyczny wiek na poród pierwszego dziecka przekroczy 30 lat. Potwierdzają to statystyki w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie średni wiek wynosi 30,7 lat. Raport „Płodna Polka” wskazuje jednak, iż 55% kobiet w Polsce planuje pierwszą ciążę w wieku 26-30 lat, 24% – w wieku 31–35 lat, 17% – w wieku 18–25 lat, a 2% – w wieku 36–40 lat lub powyżej 40. roku życia.