Specjaliści pododdziału neurologiczno-infekcyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ostrzegają przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym boreliozą po ukąszeniu kleszcza.

Jak wyliczają lekarze, w czasie ostatnich 2 miesięcy do szpitala trafiło 8 dzieci z wywołanym boreliozą zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, a przebieg choroby był niezwykle ciężki. W grupie hospitalizowanych dzieci, 5 rodziców zgłosiło lekarzowi wcześniejsze ukąszenie przez kleszcza. W pozostałych przypadkach, choć taka obserwacja nie została zgłoszona w wywiadzie, specjaliści zaobserwowali rumień.

infoplanet ciaza i dziecko odkleszczowe zapalenie mozgu dzieci

– Sześcioro z ośmiorga dzieci miało porażenie obwodowe nerwu twarzowego, w tym jedno dziecko obustronne, czego do tej pory się nie obserwowano w naszym oddziale. Kilkoro dzieci, po trzech tygodniach leczenia, wymagało kolejnego tygodnia, ze względu na niecałkowitą regresję zmian zapalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Sześcioro dzieci miało porażenie obwodowe nerwu twarzowego, w tym jedno obustronne. Wystąpiły też zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym, które u dwójki dzieci wymagały dłuższego niż tydzień pobytu w szpitalu – wskazuje kierująca pododdziałem neurologiczno-infekcyjnym zastępca kierownika I Kliniki Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach dr Barbara Szczepańska.

Zgodnie z danymi szpitala, w Klinice Chorób Zakaźnych w Kielcach w tym roku leczono ponadto 16 pełnoletnich osób z podejrzeniem boreliozy. Z tego względu specjaliści ostrzegają: po ukąszeniu kleszcza na ciele mogą pojawić się również nietypowe rumienie, nie zawsze z przejaśnieniem w środku. Niektóre rumienie mogą mieć jednolite zabarwienie, a nawet pęcherze w środku. Zdarzają się również ukrwotocznione lub rozsiane.

infoplanet ciaza i dziecko odkleszczowe zapalenie mozgu

– W 20–30% przypadków rumień wędrujący może w ogóle nie wystąpić na ciele ukąszonego. Konieczna jest szybka interwencja, ponieważ zakażenie boreliozą może nastąpić, jeśli kleszcz przebywa w skórze co najmniej 24 godziny. Przeciwko zapaleniu opon mózgowych przenoszonemu przez te pajęczaki można się zaszczepić. Przeciwko boreliozie szczepionki nie ma –zwracają uwagę lekarze.

Jak przypominają lekarze, po znalezieniu kleszcza na ciele dziecka lub swoim, należy jak najszybciej go usunąć. Można zrobić to przy użyciu pęsety, chwytając jak najbliżej skóry i zdecydowanie ciągnąc. Następnie warto zdezynfekować miejsce po ukąszeniu i umyć ręce.

Nie zaleca się wyciskania kleszcza ze skóry, smarowania tłuszczem, alkoholem czy benzyną, ponieważ to zwiększa wydzielanie jego śliny, niebezpiecznej dla naszego zdrowia.