Z ustaleń naukowców z hiszpańskiego Uniwersytetu w Granadzie i brytyjskiego Liverpool John Moores University wynika, że dzieci nie powinny nosić do szkoły plecaków cięższych niż wynosi 10% masy ich ciała. Ilość kilogramów jest dwukrotnie większa w przypadku tornistrów na kółkach – wynosi 20% masy ciała dziecka.

Na podstawie eksperymentów i analiz badacze wyliczyli maksymalną wagę, jaką może nosić dziecko w szkolnym tornistrze. Jak wyjaśniają naukowcy, zalecenia dotyczące wagi były ustalone do tej pory wyłącznie dla zwykłych plecaków, które nie są już najczęściej wybieranym rozwiązaniem przez uczniów i ich rodziców. Zdaniem badaczy od kilku lat wzrasta popularność plecaków na kółkach, które stosuje ponad 40% dzieci chodzących do szkoły w Hiszpanii. Jednak do tej pory nie wyznaczono dla nich zaleceń i limitów.

infoplanet ciaza i dziecko plecak bezpieczny dla dziecka szkola

Badania prowadzili naukowcy z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Granadzie, opracowując normy dla uczniów szkół podstawowych. W tym celu przeprowadzili analizę kinematyczną postawy tułowia i kończyn dolnych dzieci w czasie: swobodnego chodzenia bez ciężaru, noszenia tradycyjnego plecaka i ciągnięcia za sobą tornistra na kółkach z obciążeniem odpowiadającym 10%, 15% lub 20% masy ich ciała.

Podczas analizy posłużono się trójwymiarowym optycznym systemem przechwytywania ruchu, który stosowany jest w grach wideo i filmach animowanych. W ten sposób metody statystyczne zastosowano do analizy krzywych kinematycznych na podstawie trajektorii punktów śledzenia.

infoplanet ciaza i dziecko plecak bezpieczny dla dziecka zdrowie

Jak się okazało, podczas korzystania z tornistrów na kółkach i tradycyjnych plecaków największe zmiany w ciele powstawały w biodrze i tułowiu, a niewielkie w obrębie kolan i kostek. Jednak ciągnięcie wózka było przyczyną mniejszej ilości zmian w kinematyce dziecka w porównaniu z noszeniem nawet bardzo lekkiego plecaka.

W efekcie naukowcy stwierdzili, że tornistry na kółkach pozwalają na ruch bardziej przypominający ten bez obciążenia, a także dwukrotnie zwiększają ilość kilogramów dozwolonych do noszenia dla dziecka w wieku szkolnym. Jednak również przy użyciu tego typu plecaka nie należy przekraczać normy 20% masy ciała ucznia.