Podczas środowej sesji krakowscy radni przegłosowali nową uchwałę dotyczącą edukacji seksualnej. Zgodnie z jej treścią, prezydent Krakowa ma obowiązek podjąć wszystkie legalne działania, by podwyższyć wśród nastolatek świadomość w zakresie profilaktyki ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV.

Dokument przegłosowany przez radnych Krakowa nosi nazwę „Uchwala w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV”. Za jego przyjęciem głosowało 24 radnych, przeciw – 14, a od głosu wstrzymała się jedna osoba.

infoplanet ciaza i dziecko profilaktyka ciazy wsrod nastolatek edukacja

Jak uznała większość radnych, edukacja seksualna nastolatków w obecnym kształcie jest niewystarczająca. Zgodnie z uchwałą, prezydenta Krakowa został zobowiązany do podjęcia możliwych i prawnie dopuszczalnych działań polegających na prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąży wśród nastolatek oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV. Szczegółowe informacje, które będą przekazywane w ramach programów wychowawczo-profilaktycznych, ma być uchwalany przez rady rodziców działające w porozumieniu z radami pedagogicznymi.

– Edukacja seksualna młodzieży jest tematem delikatnym i to od rodziców powinny zależeć dodatkowe zajęcia. Ja w gimnazjum miałem przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” i była to wystarczająca edukacja. Dodatkowa edukacja seksualna może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego – przykładem jest Wielka Brytania, gdzie, mimo prób lepszej edukacji seksualnej młodzieży, rośnie liczba niechcianych ciąży i aborcji u nastolatek – ocenił radny PiS Michał Drewnicki.

infoplanet ciaza i dziecko profilaktyka ciazy wsrod nastolatek

Radni Krakowa kwestię edukacji seksualnej próbowali rozstrzygnąć już wcześniej, precyzując w uchwale działania prezydenta miasta podejmowane w tym celu i wskazując jako miejsce działań profilaktycznych szkołę. Akt prawny został jednak unieważniony przez wojewodę, który uznał, że formułowanie przez radnych nakazów konkretnych zachowań to przekroczenie kompetencji.