Z badania opublikowanego na łamach czasopisma „PLOS ONE” wynika, że jeśli matka w czasie ciąży spożywa sok z granatu, mózg noworodka rozwija się lepiej, nawet w przypadku zdiagnozowanego wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu.

Wstępne analizy, które przeprowadził zespół naukowców z Brigham and Women's HospitaI w Bostonie, wskazują, iż zawarte w soku z granatu polifenole chronią mózg płodu, zapewniając rozwój połączeń funkcjonalnych i lepszą organizację mikrostrukturalną. Badania pilotażowe, mające na celu zbadanie wpływu spożycia soku z granatów u matek podczas ciąży z wewnątrzmacicznym zahamowaniym wzrostu płodu na strukturę i funkcjonowanie mózgu noworodka w wieku równoważnikowym, były randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą.

infoplanet ciaza i dziecko sok dla mozgu noworodka ciaza

W badaniu uczestniczyło 77 kobiet w 24–34 tygodniu ciąży rekrutowano z kliniki położniczej Szpitala Żydowskiego w Barnes. U kobiet zdiagnozowano wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu. Podczas analiz spożywały one codziennie ok. 227 gramów soku z granatu lub placebo, mającego zbliżony smak i kaloryczność, aż do dnia porodu. Jak się okazało się, przyszłe matki pijące sok z granatu rodziły dzieci z lepiej rozwiniętymi niektórymi regionami istoty białej (skupisko wypustek nerwowych) i lepiej skomunikowanym mózgiem.

– Nasze badanie dostarcza wstępnego dowodu sugerującego, że ekspozycja na sok z granatu w macicy wywiera ochronny efekt na mózg płodu. Te wyniki gwarantują, że badania nad potencjalnym neuroochronnym efektem polifenoli u dzieci z grupy ryzyka, np. z urazami niedotlenieniowo-niedokrwiennymi, będą kontynuowane – podsumowuje prof. Terrie Inder, współautorka badania.

infoplanet ciaza i dziecko sok dla mozgu noworodka sok

Badanie naukowców jest podstawą do zbudowania bazy dowodowej na potencjalne środki neuroprotekcyjne, które mogą być skuteczne w ogólnej populacji zagrożonych noworodków, takich jak osoby z urazem niedotlenieniowo-niedokrwiennym. Analizy uzasadniają tym samym prowadzenie dalszych, większych i rygorystycznie zaprojektowanych badań klinicznych, które umożliwią badanie potencjalnych specyficznych dla regionu neuroprotekcyjnych efektów polifenoli.

Źródło: PLOS ONE