Jak sugerują najnowsze dane, większość dzieci częściej korzysta z Instagrama niż z innych mediów społecznościowych. Z tego względu firma zamierza wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy chroniące dzieci.

infoplanet lifestyle i nstagram grozny dla dzieci media spolecznosciowe

Po tym, jak w kwietniu 2017 roku wirtualne kontakty seksualne z dzieckiem stały się przestępstwem, policja w Wielkiej Brytanii wykryła ponad 5 tys. przypadków uwodzenia przez internet. Instagram został wykorzystany w jednej trzeciej przypadków, w których ujawniono tą metodę, Facebook – w 23%, a Snapchat – w 14%. W efekcie liczba prób nawiązania kontaktów seksualnych z dziećmi na Instagramie, w których toczy się postępowanie, w ciągu roku wzrosła o 200%.

Według wyliczeń opartych na danych z 39 spośród 43 sił policyjnych w Wielkiej Brytanii, najczęściej celem ataków były dziewczynki w wieku od 12 do 15 lat, jednak jedna piąta ofiar miała 11 lat lub mniej, a najmłodsze dziecko narażone na wirtualne kontakty seksualne było w wieku 5 lat.

infoplanet lifestyle i nstagram grozny dla dzieci niebezpieczne praktyki

– Dane są przytłaczającym dowodem na to, że bezpieczeństwo dzieci nie może być pozostawione platformom społecznościowym. W efekcie ujawniono 10 lat nieudanej samoregulacji mediów społecznościowych. Nie możemy czekać na kolejną tragedię, zanim firmy technologiczne zostaną zmuszone do działania. Ogromnie ważna jest obserwacja tego, co się dzieje na Instagramie, dlatego platforma musi ostrożniej zaprojektować podstawową ochronę – ocenia szef brytyjskich organów ścigania Peter Wanless, wzywając brytyjskiego sekretarza generalnego do stworzenia niezależnego organu regulacyjnego, który wprowadziłby obowiązkowe zasady dotyczące dobrostanu dzieci.

Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 6 miesięcy odnotowano wzrost przestępstw dotyczących wirtualnych kontaktów seksualnych z dziećmi o 50% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Jednak liczba przypadków może być wyższa, ponieważ nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane, dlatego rejestry policyjne nie odzwierciedlają w pełni skali problemu.

Odkrycia przyczyniają się do powszechnej krytyki mediów społecznościowych, którą zapoczątkowano w ostatnich miesiącach. Liczne grupy wysyłają do Facebooka, Instagrama i innych platform petycje, aby stawić czoła uchybieniom w zakresie bezpieczeństwa dzieci, ochrony danych i rozpowszechniania dezinformacji. „Bezpieczeństwo młodych ludzi na naszych platformach jest priorytetem, a wszelkiego rodzaju wykorzystywanie dzieci jest niedozwolone. Używamy zaawansowanej technologii i ściśle współpracujemy z policją, aby agresywnie walczyć z tego typu treściami i chronić młodych ludzi” – odpowiada rzecznik Facebooka i Instagrama.

Źródło: CNN