Jak potwierdzają badania, stosowane kary fizyczne nie tylko nie działają na dzieci, ale uczą je manipulacji i nakłaniają do uchylania się od zasad życia społecznego. Mimo zakazania przez prawo i coraz większej świadomości, kary fizyczne wobec swoich dzieci wciąż stosuje wielu rodziców.

W przeprowadzonych badaniach do klapsów stosowanych „często” lub „od czasu do czasu” przyznaje się 26% opiekunów. 8% z nich deklaruje, że ich dzieci doświadczają lania „często” lub „od czasu do czasu”.

infoplanet ciaza i dziecko klaps rodzi problem

– Częściej rodzice karzą w ten sposób mniejsze dzieci. Malucha łatwiej uderzyć, czasami też racjonalnie ciężko się z nim rozmawia, zwłaszcza, kiedy jest w dużych emocjach: płacze, krzyczy. Z nastolatkiem też rodzice mają problemy, stosują jednak inny repertuar kar, częściej krzyk, zakaz spotkań ze znajomymi, zakaz korzystania z urządzeń – relacjonuje członkini zarządu Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” Renata Szredzińska.

Co ciekawe, stosowanie kar fizycznych wobec dzieci nie pokrywa się z wiarą w ich skuteczność. Ma to miejsce w zaledwie 24% przypadków. Większość rodziców tłumaczy klapsy bezradnością i utratą kontroli w emocjach. Dorośli stosujący kary fizyczne przyznają się również, że sami ich doświadczali w dzieciństwie. Potwierdzają to nie tylko badania polskie, ale i ustalenia najnowszych ankiet kanadyjskich uczonych prowadzonych przez zespół dr Tracie O. Afifi z Child Maltreatment Research Team University of Manitoba.

infoplanet ciaza i dziecko klaps rodzi problem dziecko

– Ludzie, którzy mówią: „Można bić dzieci, bo dzięki temu będą w stanie odróżniać dobro od zła”, muszą się liczyć z tym, że takie dzieci nie rozwiną zdolności do autorefleksji, nie nauczą się regulować swoich emocji, tylko będą im zaprzeczać, odcinać się od nich. Zrobią wszystko, żeby kary uniknąć, na zasadzie bodziec – reakcja. Trudniej jest wyciągać wnioski z popełnianych błędów, kiedy wiem, że czeka nas kara fizyczna. W takich sytuacjach pojawiają się zakłócenia, a ich konsekwencje widoczne są wynikach omawianych badań – wyjaśnia psychoterapeutka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dr Anna Szczepaniak.

Zdaniem ekspertów doświadczające przemocy dzieci, nawet jeśli mają potencjał intelektualny w normie czy nawet wyższy, nie są w stanie z niego korzystać, ponieważ poziom napięcia, lęku i stresu jest u nich tak wysoki, że potencjał nie zostaje .zaangażowany. Dodatkowo bite dzieci wszystkie swoje błędy i niepowodzenia przeżywają wyjątkowo intensywnie – przestrzegają specjaliści.