Nietypowe zdarzenie, które mogło być bardzo groźne w skutkach, miało miejsce w czasie kongresu European Society of Anaesthesiology w Wiedniu. Podczas prezentowanej na forum operacji klatki piersiowej, zapaliła się chusta chirurgiczna.

Pokazową operację kardiochirurgiczną dr Ruth Shaylor i jej współpracownicy z Austin Health w Melbourne w Australii przeprowadzali u 60-letniego pacjenta, wykazującego rozwarstwienie aorty wstępującej. Mężczyzna miał od lat chorować na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a w roku poprzedzającym zabieg – został poddany pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Z tego względu okazał się wystarczająco trudnym, a jednocześnie odpowiednim kandydatem do prezentacji.

infoplanet ciekawostki o zdrowiu ogien w czasie operacji chusta

Jednaj po rozpoczęciu operacji chirurdzy zorientowali się, że prawe płuco pacjenta przywarło do mostka ze względu na nadmiernie rozdęte i zniszczone obszary. Musieli zatem nadprogramowo usunąć zmiany, aby uzyskać dostęp do aorty, a następnie przeprowadzić planowany zabieg. Choć chirurdzy starali się zachować wszelkie zasady ostrożności, jeden z pęcherzy rozedmowych przebił się, powodując wyciek powietrza. W efekcie podmuchu z urządzenia do elektrokoagulacji wydobyła się iskra, która zapaliła chustę chirurgiczną.

Na szczęście ogień natychmiast został ugaszony, nie powodując u pacjenta żadnych obrażeń. Operacja była kontynuowana, a jej dalsza część przebiegała bez zakłóceń. Finalnie zabieg uznano za zakończony sukcesem. Jednak prowadząca operację dr Shaylor apeluje, by uznać ten nietypowy zwrot akcji za ostrzeżenie przed potencjalnym zagrożeniem wynikającym z użycia chust chirurgicznych na sali operacyjnej w środowisku wzbogaconym w tlen i przy zastosowaniu urządzeń do elektrokoagulacji.

– Chociaż znanych jest tylko kilka udokumentowanych przypadków „pożarów” klatki piersiowej – trzy dotyczące chirurgii klatki piersiowej i trzy – pomostowania tętnic wieńcowych – wszystkie dotyczyły obecności chust chirurgicznych, elektrokoagulacji, zwiększonego stężenia wdychanego tlenu oraz pacjentów z POChP lub inną chorobą płuc. Przypadek ten podkreśla potrzebę prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych i opracowania strategii zapobiegawczych oraz szybkiej interwencji w celu zapobiegania obrażeniom, gdy elektrokauteryzacja jest stosowana w środowiskach wzbogaconych w tlen – komentowała dr Shaylor.

Jak wskazuje lekarka, zarówno chirurdzy, jak i anestezjolodzy powinni uświadamiać sobie, w jakich sytuacjach może dojść do zapłonu chusty chirurgicznej. Niebezpieczna może być zwłaszcza sytuacja, w której dochodzi do uszkodzenia płuca lub wycieku powietrza.