Zgodnie z najnowszymi badaniami, brak dotyku i unikanie przytulania niemowląt może wpływać na ich genetykę. Co więcej, skutki zmian zachodzących na poziomie molekularnym mogą utrzymywać się przez wiele lat.

Choć fakt, że niemowlęta potrzebują poczucia bezpieczeństwa, które zapewnia im regularne przytulanie, nie jest nowy, badanie z 2017 roku pozwoliło wysnuć wnioski, że mniejsza ilość kontaktu fizycznego wywołuje zmiany na poziomie DNA dzieci. Jak wyjaśniono, modyfikacje występują na poziomie molekularnym, wpływając następnie na ekspresję genów, w której informacja zawarta w DNA zostaje odczytana i przepisana w białkach lub kwasach rybonukleinowych.

infoplanet ciaza i dziecko przytulanie zmienia geny DNA

Podczas badania zespołu naukowców z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie poproszono rodziców 94 niemowląt o prowadzenie dzienników dotyku i przytulenia w trakcie 5 pierwszych tygodni życia oraz rejestrowanie zachowań dzieci. Po upływie 4,5 roku naukowcy pobrali od dzieci próbki DNA i przeanalizowali jego modyfikację biochemiczną wskutek metylacji DNA. W efekcie niektóre części chromosomów znakowane są małymi cząsteczkami węgla i wodoru, które zmieniają sposób funkcjonowania i ekspresję genów.

– Znaleźliśmy różnice w metylacji DNA często przytulanych dzieci i tych, którym rodzice okazywali czułość rzadziej. Wystąpiły one na 5 różnych odcinkach kodu DNA, z których 2 znajdowały się w obrębie genów związanych z układami odpornościowym i metabolicznym – wyjaśniają naukowcy.

infoplanet ciaza i dziecko przytulanie zmienia geny

Zespół naukowców, prowadzący badania, zamierza kontynuować analizy, gdyż nie jest jeszcze jasne, jaki mechanizm jest źródłem zmian w genetyce niemowląt. Jednak już teraz zaleca zapewnianie dzieciom odpowiedniej dawki czułości.