W czasopiśmie „PLOS Biology” opublikowano wyniki międzynarodowych badań dowodzących, że zanieczyszczenie powietrza może istotnie wpływać na zdrowie psychiczne.

Choć naukowcy zgadzają się co do tego, iż podłoże chorób psychicznych jest złożone i obejmuje: predyspozycje genetyczne, życiowe doświadczenia czy wpływ środowiska, ostatnie badanie na gryzoniach wykazało, że zanieczyszczenie powietrza może być toksyczne dla mózgu. Jak się okazało, małe cząstki zanieczyszczeń przemieszczały się przez nos i płuca zwierząt do mózgu, co prowadzi do upośledzenia funkcji poznawczych i behawioralne objawów depresji.

infoplanet ekologia i zdrowie zanieczyszczenie powietrza a psychika badanie

Analizy są efektem badań międzynarodowego zespołu naukowców, który pracował na zbiorach danych pochodzących z Danii i USA. Jak sugerują badacze, zła jakość powietrza w obu populacjach okazała się powiązana z częstszym występowaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i poważnej depresji. Co więcej, w Danii narażenie na zanieczyszczone powietrze w ciągu pierwszych 10 lat życia wiązało się z ponad dwukrotnie częstszym występowaniem schizofrenii i zaburzeń osobowości.

– Nasze badanie pokazuje, że życie na terenach zanieczyszczonych, szczególnie na wczesnym etapie życia, wiąże się z zaburzeniami psychicznymi zarówno w USA, jak i Danii. Zagadnienie wymaga dalszych badań, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób środowisko przyczynia się do zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych – podsumowuj pierwszy autor badania Atif Khan.

infoplanet ekologia i zdrowie zanieczyszczenie powietrza a psychika zaburzenia

Jak wyjaśnił, postawiona przez naukowców hipoteza zakładała, że zanieczyszczenia mogą wpływać na mózg powodując procesy zapalne, które - jak wcześniej wykazały badania na zwierzętach - mogą wywoływać objawy podobne do depresji.

– To badanie nad zaburzeniami psychicznymi jest sprzeczne z intuicją i wywołało znaczny opór ze strony recenzentów. Dlatego, w celu weryfikacji uzyskanych wyników, zamówiono specjalny artykuł towarzyszący prof. Johna Ioannidisa z Uniwersytetu Stanforda – dodaje kierujący badaniami Andrey Rzhetsky.

Jak wskazał ekspert, przyczynowy związek zanieczyszczenia powietrza z chorobami psychicznymi jest intrygującą możliwością, choć nie został w pełni udowodniony. W celu oceny, czy jakiekolwiek skutki zanieczyszczenia powietrza są powiązane z innymi zjawiskami wywołanymi stresem, konieczne są dalsze badania.