W 2018 roku na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 303 kg zebranych odpadów komunalnych, czyli o 20 kg więcej niż rok wcześniej – podał GUS. Wzrósł też udział śmieci zebranych w sposób selektywny.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. w Polsce zebrano ponad 11,6 mln ton odpadów komunalnych, to o 7,3% więcej niż w 2017 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało więc średnio 303 kg zebranych odpadów komunalnych. Najwięcej odpadów odebrano od mieszkańców województw: dolnośląskiego – 361 kg, zachodniopomorskiego i śląskiego – po 355 kg oraz lubuskiego – 346 kg. Najmniej natomiast "wyprodukowano" w województwach: świętokrzyskim (184 kg), lubelskim (196 kg) i podkarpackim (210 kg).

infoplanet ekologia i zdrowie zaleja nas smieci odpady

Większość (82,1%) odpadów komunalnych zostało odebranych od gospodarstw domowych. Ilościowo było to 9,5 mln ton, a więc o 7,% więcej niż w roku poprzednim. Drugim znaczącym źródłem pochodzenia odpadów komunalnych (15,1%) był handel, mały biznes, biura i instytucje. Ilość odpadów zebranych z tego źródła wyniosła 1,76 mln ton, co daje wzrost o 4,9% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Jak podał GUS, odnotowano również wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych – z 23,4% do 25,2%. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 2,5 mln ton rok wczesniej do ok. 2,9 mln ton w ubiegłym roku. Na jednego mieszkańca Polski przypadało ok. 77 kg zebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 55 kg).

infoplanet ekologia i zdrowie zaleja nas smieci recycling

W 2020 roku, zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Nieosiągnięcie tych wskaźników będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska, w najbliższych miesiącach, w ramach kolejnej nowelizacji dyrektyw z zakresu gospodarki odpadami, zostaną jeszcze podniesione wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.