Systemy akwaponiczne łączą uprawę roślin z hodowlą ryb w jednym zbiorniku. Połączenie to ma wiele zalet – odchody ryb wykorzystywane są jako nawóz, woda żywi zaś rośliny filtrujące wodę, która to jest w efekcie ponownie wykorzystywana przez ryby. Ten zamknięty system doskonały już teraz został okrzyknięty rolnictwa rolnictwem przyszłości.

Akwaponika ujęta w formalne ramy

Przez Parlament Europejski opisywany rodzaj upraw uznany został w marcu 2014 roku jako kwalifikujący się pomiędzy rybołówstwem a uprawą rolną. Biorąc pod uwagę rosnące obecnie potrzeby produkowania żywności na świecie, system ten zdecydowanie można uznać za idealne rozwiązanie.

Minimalne koszty, maksymalne efekty

Produkcja akwaponiczna zmierza w kierunku minimalnego przepływu gospodarczego. Wytwarzanie żywności odbywa się w sposób zrównoważony, przy bardzo niewielkim nakładzie zasobów. Zastosowanie akwaponiki to również mniejsza ilość CO2 w powietrzu oraz krótsze łańcuchy dostaw.

Dodatkowo zamiast wody można wykorzystywać odpady, które w innym przypadku nie byłyby spożytkowane. W tym celu użyte mogą być ścieki domowe, które – jak odkryto – tracą swoje toksyczne właściwości, jeżeli zostaną wykorzystane w hodowli pomidorów. Przekonuje o tym eksperyment, który polegał na hodowaniu rośliny pomidora (Lycopersicum esculentum) na pływającym podkładzie z włókna kokosowego w czterech różnych stężeniach ścieków (25%, 50%, 75% do 100%). Zastosowane nieczystości poddawano następnie kontroli – zmierzone wartości toksyczne spadły poniżej niebezpiecznego dla zdrowia poziomu we wszystkich przypadkach. Co więcej, zredukowana została również populacja bakterii z grupy coli. Dzięki temu udowodniono, że odzyskana woda może być ponownie wykorzystana w rolnictwie, przemyśle i akwakulturze.

Przyszłość akwaponiki

Produkcja akwaponiczna nie wymaga wiele przestrzeni, dlatego będzie możliwa na szeroką skalę nawet w dużych miastach. Przyniesie to kolejne oszczędności, związane z koniecznym obecnie ponoszeniem kosztów odległego transportu żywności.

Rozwój akwaponiki jest wprawdzie bardzo efektywny, ale również drogi – top kolejny powód, dla którego powinien zostać skierowany przede wszystkim do miast.

Jakie zatem zmiany wywoła wdrożenie systemów rolnictwa przyszłości w budynkach miejskich? Zanim padnie odpowiedź na to pytanie, należy pomyśleć o takim projektowaniu architektury, które umożliwiłoby zakładanie hodowli.

W Unii Europejskiej nie ma jeszcze regulacji prawnych, które uporządkowałyby akwaponiczny proces produkcji żywności. Nie wiadomo więc kto i z jakich środków miałby taką produkcję finansować. Patrząc na obecnie funkcjonujące dopłaty do produkcji żywności można jednak przypuszczać, że mogłyby się one odbywać w podobny sposób. Jak jednak będzie – zobaczymy pewnie niebawem.