Jak sugerują raporty naukowców, samo ograniczenie emisji dwutlenku węgla nie wystarczy, aby utrzymać globalną temperaturę na poziomie niższym o 1,5 lub 2°C, a więc sprzed epoki przemysłowej. Aby to osiągnąć będziemy musieli również „związać” część zanieczyszczeń już znajdujących się w atmosferze. Według NAS niektóre z technologii pozwalających na eliminację dwutlenku węgla z atmosfery już są dostępne i gotowe do wdrożenia. Oto 5 najlepiej ocenianych i najtańszych metod na zmiany klimatu.

1. Bagna

Naukowcy twierdzą, że istnieje duży potencjał zwiększenia ilości dwutlenku węgla przechowywanego w żywych roślinach i osadach na bagnistych terenach w pobliżu brzegów mórz i na krawędzi ujść rzek. Obejmują one lasy namorzynowe, obszary pływowe i „łąki” trawy morskiej. Mokradła tego typu wiążą największe ilości dwutlenku węgla na jednostkę powierzchni ze wszystkich ziemskich ekosystemów.

infoplanet ekologia 5 sposobow na co2 1 bagna

W badaniu NAS stwierdzono, że poprzez tworzenie nowych terenów podmokłych oraz przywracanie i ochronę już istniejących istnieje możliwość ponad dwukrotnego przyśpieszenia eliminacji dwutlenku węgla z atmosfery. Co więcej, jest to dość tania opcja – szacowany koszt pochłaniania węgla tą metodą to około 20 dolarów za tonę.

2. Sadzenie drzew

Globalne wylesianie jest istotnym czynnikiem zwiększania emisji dwutlenku węgla, dlatego naukowcy uważają, że sadzenie drzew lub przywracanie utraconych obszarów jest prostą i tanią technologią mogącą odwrócić zmiany klimatu. Jednak naukowcu nie są pewni, które drzewa najlepiej nadają się do usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery.

– Obecnie prawie każdy kraj na świecie rozpoczął akcję sadzenia drzew. To tania metoda ograniczania emisji dwutlenku węgla. Jednak przy większej skali tego przedsięwzięcia drzewa zaczynają „konkurować” z terenami przeznaczonymi pod uprawę. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu jedynie za pomocą tej metody, choć jej koszty są bardzo atrakcyjne – mówi dr Phil Renforth z Cardiff University w Wielkiej Brytanii.

3. Gospodarka leśna

Poza tym, że zdecydujemy się na sadzenie drzew, musimy lepiej zarządzać lasami, które już istnieją. Związane z tym techniki mogą obejmować szybkie ponowne zalesianie po katastrofach, takich jak pożary czy huragany, oraz zmniejszenie ilość wycinanych drzew w lasach gospodarczych.

infoplanet ekologia 5 sposobow na co2 3 lasy

Należy również zadbać o to, aby większe ilość pozyskiwanego drewna były wykorzystywane do produkcji trwałych przedmiotów (jak meble czy okna) zamiast służyć jako biomasa dla tradycyjnych elektrowni. Przewidywane koszty wdrożenia metody to około 20 dolarów w wypadku tony dwutlenku węgla.

4. Praktyki rolnicze

Tanim i skutecznym środkiem na usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery mogą być pewne proste zmiany w sposobie, w jaki rolnicy zarządzają swoimi gruntami. Obejmują one sadzenie roślin przykrywkowych w czasie, gdy pola nie są wykorzystywane do uprawy komercyjnej. Oznaczałoby to również ograniczenie eksploatacji i degradacji ziemi uprawnej.

– Zmiana praktyk zarządzania rolnictwem oferuje ogromne korzyści pod względem żyzności gleby i wody, ale rodzi również pewne wyzwania. Niestety koszt zmian w gospodarce rolnej może wynosić do 100 dolarów za tonę dwutlenku węgla – ocenia ekspert z World Resources Institute Kelly Levin.

5. Energia z biomasy (BECCS)

Ideą biomasy jest uprawa roślin energetycznych, które następnie są spalane w celu wytworzenia energii elektrycznej. Emitowany w tym procesie dwutlenek węgla jest wychwytywany i zakopywany na stałe pod ziemią. Jednak projekt biomasy został skrytykowany przez wielu naukowców z powodu ogromnych ilości ziemi, która byłaby potrzebna do jego w drożenia. Według różnych szacunków wymagałby on do 40% globalnej ziemi uprawnej, by pozbyć się około 5 miliardów ton dwutlenku węgla.

infoplanet ekologia 5 sposobow na co2 5 biomasa

Jednak nowe badania dowodzą, że biomasa może okazać się opłacalną metodą, której koszty wyniosą od 20 do 100 dolarów za tonę uwięzionego dwutlenku węgla. Naukowcy ostrzegają jednak, że projekt biomasy musi być wdrażany bardzo ostrożnie, aby nie doprowadzić do zniszczenia różnorodności biologicznej i całych ekosystemów.

Przedstawione przez naukowców technologie mogą naturalizować znacznie mniej niż 10 miliardów ton dwutlenku węgla rocznie. Wiążą się one również z ryzykiem, iż uspokojeni ludzie nadal będą eksploatować paliwa kopalne. Tymczasem niezbędne do ocalenia planety przed skutkami globalnego ocieplenia całkowite jest prawdopodobnie wyłącznie odejście od gospodarki opartej na węglu – i to w najbliższej przyszłości.

kup artykuly platne