Unia Europejska zamierza pomagać rolnikom w otrzymaniu pełnej rekompensaty za wszelkie szkody spowodowane atakami zwierząt chronionych, takich jak rysie, wilki i niedźwiedzie. Ponadto w pełni refundowane mają być wydatki związane z instalacją elektrycznych ogrodzeń lub nabycie psów stróżujących w celu uniknięcia szkód. Jak twierdzą specjaliści UE, ruch ten pomoże chronić duże drapieżniki na obszarach, na których często dochodzi do ich konfliktów z ludźmi.

Po wielu dziesięcioleciach spadku liczby dużych drapieżników, takich jak rysie, wilki i niedźwiedzie, ich populacja ustabilizowała się. Co więcej, w niektórych częściach Europy powoli się zwiększa. W znacznej mierze jest to spowodowane skoncentrowanymi działaniami ochronnymi, w tym zakazami polowań. Zgodnie z nowym rozwiązaniem państwa członkowskie będą zobowiązane w pełni zrekompensować rolnikom szkody wyrządzone przez rysie, wilki i niedźwiedzie. Pośrednie wydatki, w tym rachunki weterynaryjne za leczenie rannych owiec lub bydła oraz koszty poszukiwania zaginionych zwierząt, również zostaną w pełni zrekompensowane.

infoplanet ekologia ochrona duzych drapieznikow badania

Obecnie w 22 krajach Europy żyje około 17 tys. niedźwiedzi brunatnych. Choć wciąż są one gatunkiem zagrożonym, w takich miejscach jak Kantabria w północnej Hiszpanii ich liczba w ciągu 10 lat podwoiła się. Jednak sukces w zakresie ochrony zwiększa również szanse konfliktu między ludźmi a dzikimi zwierzętami. W Niemczech liczba wilków zwiększyła się do tego stopnia, że zwierzęta migrują do Holandii, gdzie są wiązywane ze wzrostem liczby ataków na owce. Dla niektórych regionów stało się to istotnym problemem. We Francji w samym 2016 roku przez wilki zostało zabitych około 10 tys. owiec. Rząd wypłacił wtedy poszkodowanym hodowcom odszkodowania w wysokości około 3,2 mln euro.

infoplanet ekologia ochrona duzych drapieznikow wnioski

Mimo iż dzikie zwierzęta mięsożerne są chronione prawem w większości krajów, często nie powstrzymuje to rolników przez sięganiem po broń, gdy ich zwierzęta domowe zostają zaatakowane. Obecnie UE ma nadzieję, że poprzez ułatwienia w uzyskiwaniu odszkodowań z powodu strat wyrządzonych przez drapieżniki wielu rolników przestanie domagać się ostrzału chronionych gatunków.

Obrońcy praw zwierząt pozytywnie wypowiadają się na temat nowych przepisów. Jednak niektórzy obawiają się, iż rosnąca liczba drapieżników może stanowić zagrożenie również dla ludzi. O możliwość atakowania dzieci posądza się zwłaszcza wilki. Jednak praktyka pokazuje ,że przypadki tego typu praktycznie nie mają miejsca.

kup artykuly platne