W następnych kilku dekadach może wyginąć ponad 40% gatunków owadów – to alarmująca konkluzja przeglądu wszystkich długoterminowych badań opublikowanych w ciągu ostatnich 40 lat. Najbardziej zagrożone są motyle, pszczoły i chrząszcze gnojowe, a główną przyczyną ginięcia gatunków jest utrata siedlisk.

infoplanet ekologia owady wygina zagrozone

– Skutki wyginięcia owadów byłyby co najmniej katastrofalne, ponieważ owady są u podstaw wielu ekosystemów na świecie – ostrzegają Francisco Sanchez-Bayo z Uniwersytetu w Sydney w Australii i Krisie Wyckhuys z Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych w Pekinie.

Jak ocenia specjalistka zagadnień ekologii Georgina Mace z University College London, analiza jest dużym krokiem naprzód, ale nadal istnieją ogromne luki w wiedzy człowieka, które nie pozwalają w pełni ocenić konsekwencji zagrożeń dla wyginięciem owadów. Co więcej, chociaż badanie zostało przedstawione jako globalne, prawie wszystkie z 73 przeanalizowanych ekspertyz przeprowadzono w Europie i USA. Tylko jedna pochodzi natomiast z kontynentu Ameryki Południowej czy Afryki.

infoplanet ekologia owady wygina badania

– Informacje przedstawione w badaniu odnoszą się głównie do rozwiniętych krajów Europy i Ameryki Północnej, ponieważ te regiony mają najbardziej wszechstronną dokumentację historyczną. Tak więc nadal nie wiemy, jak radzą sobie owady w ogromnej części naszej planety. Tymczasem sytuacja tropikalnych bezkręgowców jest gorsza niż w przypadku klimatów umiarkowanych – komentuje Mace.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami największą pojedynczą przyczyną spadku liczby owadów jest utrata siedlisk. Kolejne przyczyny to zanieczyszczenia – od pestycydów i nawozów stosowanych w gospodarstwach po emisje z fabryk i miast. Znaczną rolę odgrywają również pasożyty i choroby, takie jak rozprzestrzeniające się roztocza Varroa, które przyczyniają się do spadku populacji pszczół miodnych.

Pewną rolę na liście zagrożeń dla owadów odgrywają również zmiany klimatu. Owady w regionach tropikalnych mogą mieć wąską tolerancję temperaturową i mogą już cierpieć z powodu globalnego ocieplenia.

Źródło: Biological Conservation, DOI: 10.1016 / j.biocon.2019.01.020

kup artykuly platne