Państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły decyzję o zakazie stosowania na zewnątrz „neonikotynoidowych” pestycydów, po przeprowadzeniu oceny przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który w lutym potwierdził zagrożenie, jakie stanowi dla pszczół.

Trzy pestycydy

Stosowanie tych trzech pestycydów jest już w Unii Europejskiej ograniczone w odniesieniu do upraw, takich jak rzepak, ze względu na obawy, że mają one „pod-śmiertelne” skutki, takie jak uszkodzenie zdolności pszczół do tworzenia kolonii.

infoplanet ekologia wygrana pszczol trzy pestycydy

Państwa członkowskie poparły teraz propozycje Komisji Europejskiej dotyczące całkowitego zakazu stosowania trzech substancji czynnych na wolnym powietrzu, co oznacza, że można je stosować wyłącznie w szklarniach.

– Jednak kluczowe znaczenie mają rolnicy, którzy zastąpią pestycydy – mówi Dave Goulson z University of Sussex w Wielkiej Brytanii. – Jeśli te neonikotynoidy zostaną po prostu zastąpione innymi podobnymi związkami, takimi jak sulfoksaflor, cyjantraniliprol i flupiradifuron (nowe układowe środki owadobójcze), wtedy będziemy po prostu krążyć w kółko. Potrzebne jest przejście na prawdziwie zrównoważone metody uprawy, które minimalizują stosowanie pestycydów, wspierają naturalnych wrogów szkodników, wspierają różnorodność biologiczną i zdrowe gleby.

Chemikalia przeciw pszczołom

Ocena EFSA, która dotyczyła wpływu na dzikie pszczoły i trzmiele, a także pszczoły miodne potwierdziła, że większość chemikaliów stanowi zagrożenie dla owadów.

W zeszłym roku brytyjski minister środowiska Michael Gove powiedział, że Wielka Brytania wprowadzi zakaz stosowania neonikotynoidów, twierdząc, że nowe dowody wskazują na to, że ryzyko dla pszczół i innych owadów z chemikaliów było „większe niż wcześniej rozumiane".

infoplanet ekologia wygrana pszczol chemikalia przeciw pszczolom

– To wielkie zwycięstwo dla nauki, zdrowego rozsądku i naszych zagrażających pszczół. Dowody na to, że pestycydy neonikotynoidalne stanowią zagrożenie dla naszych pszczół, są przytłaczające – powiedział Emi Murphy, prowadzący kampanię na rzecz Przyjaciół Ziemi.

To wspaniała wiadomość, że Michael Gove wysłuchał ekspertów i poparł zakaz. Teraz musi dać rolnikom wsparcie, jakiego potrzebują, aby hodować żywność bez szkodliwych pestycydów.

Do użytku wewnętrznego

Antonia Staats, starszy działacz w Avaaz, który poprowadził petycję popartą pięcioma milionami podpisów, aby zakazać chemikaliów, powiedział: – Zakaz stosowania toksycznych pestycydów to zielone światło dla pszczół.W końcu nasze rządy słuchają swoich obywateli, dowodów naukowych i rolników, którzy wiedzą, że pszczoły nie mogą, jeśli używamy tych chemikaliów, a my nie możemy żyć bez pszczół.

infoplanet ekologia wygrana pszczol do uzytku wewnetrznego

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anca Paduraru powiedziała dziennikarzom w Brukseli, że ma nadzieję, iż zakaz wejdzie w życie przed końcem roku. Dodała, że będą zwolnienia w przypadku stosowania neonikotynoidów w pomieszczeniach.

– Zabraniamy wszelkich zastosowań zewnętrznych, ale w ściśle określonych warunkach mogą być nadal stosowane w szklarniach – powiedziała.