Jak wynika z nowego raportu SOGA z 2019 roku, zanieczyszczenie powietrza skróci średnią długość życia dzieci o 20 miesięcy. Co gorsza, najbardziej narażone na zagrożenia są młodzi obywatele krajów południowoazjatyckich, takich jak Indie i Pakistan.

Zanieczyszczenie powietrza a życie dzieci

Według raportu opublikowanego w środę, zanieczyszczenie powietrza jest piątym wiodącym czynnikiem umieralności na świecie, odpowiedzialnym za więcej zgonów niż alkohol, niedożywienie i narkotyki. Szczególnie zagrożone są kraje w Azji i Afryce, gdzie wysoki poziom cząstek stałych zanieczyszczeń w powietrzu o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (PM 2,5) i regularne stosowanie do gotowania w domu paliw takich jak węgiel i węgiel drzewny powodują dramatycznie obniżoną oczekiwaną długość życia.

infoplanet ekologia zanieczyszczenie powietrza skraca zycie dzieci zdrowie

– Rosnące obciążenie chorobami spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza jest jednym z głównych wyzwań stojących przed rządami krajowymi i urzędnikami ds. zdrowia publicznego, z daleko idącymi konsekwencjami dla gospodarek narodowych i dobrobytu ludzi. Problem jest szczególnie wyraźny w takich krajach, jak Indie, Pakistan i Bangladesz, które w ciągu ostatniego roku widziały miasta okryte grubymi obłokami toksycznego powietrza przez wiele dni – czytamy w raporcie.

Według raportu SOGA, zanieczyszczenie powietrza oznacza, że dziecko urodzone dzisiaj w Azji Południowej umrze średnio 30 miesięcy wcześniej niż zrobiłoby w normalnych warunkach. Globalnie liczba ta wynosi 20 miesięcy. Jak wynika z raportu, lista głównych źródeł PM 2.5 w Indiach obejmuje spalanie paliw stałych w gospodarstwach domowych, pył z budownictwa, dróg i innych rodzajów działalności, spalanie węgla w przemyśle i elektrowniach, produkcję cegieł, transport i sprzęt napędzany olejem napędowym.

Życie dzieci bez smogu

Aby oszacować średnią długość życia, naukowcy obliczyli różnicę między oczekiwaną długością życia a przeciętnym prawdopodobieństwem umierania na różne choroby w określonym wieku. Kraje afrykańskie, takie jak Niger, Kamerun i Nigeria, były również narażone na ryzyko toksycznych zanieczyszczeń, skracając oczekiwaną długość życia o prawie 2 lata.

infoplanet ekologia zanieczyszczenie powietrza skraca zycie dzieci smog

– Do niedawna dostępnych było niewiele danych na temat wyzwań związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Afryce Subsaharyjskiej. Raport zawiera najnowsze informacje na temat trendów jakości powietrza i wzorców wpływu na zdrowie w krajach na całym świecie – ocenił Frank Kelly, profesor zdrowia środowiskowego w King's College w Londynie.

Jak udowadnia raport, jednym z sukcesów minionego roku był wynik Chin, które pomimo wciąż poważnych problemów z zanieczyszczeniem powietrza odnotowały spadek cząstek PM 2,5 ze względu na surowe nowe kontrole rządowe. Jedna z analiz wykazała spadek o prawie jedną trzecią liczby niebezpiecznych cząstek w 74 chińskich miastach.

Jednak pomimo szybkich postępów raport SOGA potwierdza, że średnie dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza na poziomie znacznie poniżej standardów jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia nadal zobowiązuje do wielu działań. Raport potwierdził również, że Indie i Chiny to tereny ponad 50% z 5 milionów zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza na całym świecie.

Źródło: CNN Health

kup artykuly platne