Czy smog i zanieczyszczenie powietrza naprawdę zabijają rocznie prawie 800 tys. osób w Europie i 9 mln na całym świecie? To oczywisty wniosek z badania Instytutu Chemii Maxa Plancka w Moguncji w Niemczech, które potwierdziło dwukrotność zgonów wskazywanych w poprzednich szacunkach. Jak przekonuje naukowiec Jos Lelieveld Badania, zanieczyszczenie powietrza jest większym zabójcą niż palenie i dołączyło do szeregu głównych czynników ryzyka zgonu, obok wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy i otyłości.

Sumowanie szkód smogu

Oszacowanie szkód spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza jest znacznie trudniejsze niż w odniesieniu do wypadków samochodowych, gdzie mamy pewne dane. Smog zazwyczaj przyczynia się do pogorszenia skutków powszechnych zaburzeń, takich jak choroby układu oddechowego. Z tego względu wiele zespołów na całym świecie prowadzi długotrwałe badania porównawcze na obszarach o różnym poziomie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu, aby ustalić, w jaki sposób wpływają one na ryzyko rozwoju chorób układu oddechowego i układu krążenia.

infoplanet ekologia zanieczyszczenie powietrza zabija sumowanie szkod smogu

Najnowsze wyniki badań sugerują, że zanieczyszczenie powietrza znacznie bardziej przyczynia się do chorób układu krążenia niż wcześniej sądzono. Niemniej mówienie ludziom o wskaźnikach zagrożenia – w rozumieniu standardowej miary naukowej – w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza i smogu mówi im niewiele. Z tego względu standardową praktyką jest przeliczanie ryzyka na bardziej wymowne statystyki.

Jedną z nich stworzył zespół Lelievelda, łącząc najnowsze szacunki ryzyka z danymi dotyczącymi narażenia ludzi na zanieczyszczenie powietrza w Europie, aby ustalić liczbę dodatkowych wczesnych zgonów w 2015 roku. Jak przekonuje kierownik zespołu, „z powodu smogu zginęło 790 tys. Europejczyków, którzy zmarliby później, gdyby nie było zanieczyszczenia powietrza”.

Wszyscy umrą z powodu zanieczyszczenia powietrza?

Innym sposobem wyrażenia tego samego stwierdzenia jest wyliczenie, że z powodu zanieczyszczenia powietrza 800 tys. osób traci średnio 17 lat życia, a przeciętna osoba w Europie traci 2 lata życia.

infoplanet ekologia zanieczyszczenie powietrza zabija wszyscy umieraja z powodu zanieczyszczenia powietrza

– Są to po prostu różne sposoby rozłożenia dni straconych wśród różnych grup. Kolejnym sposobem wyrażenia ryzyka jest wskazanie 120 dodatkowych zgonów rocznie na każde 100 tys. osób. To może nie brzmieć zbyt źle. Jednak kiedy słyszymy statystyki morderstw, wynoszące 3 osoby rocznie na 100 tys. Europejczyków, nie uznajemy je za akceptowalne – mówi David Spiegelhalter z Winton Centre for Risk and Evidence Communication w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowo ryzyko zgonu w związku z zanieczyszczeniem powietrza nie wszędzie jest równie wysokie. Smog powoduje 100 przypadków śmierci w Wielkiej Brytanii każdego roku, w porównaniu ze 140 we Włoszech, 150 w Niemczech czy ponad 200 w krajach Europy Wschodniej, takich jak Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Polska i Ukraina.

Zanieczyszczenie powietrza na pewno przyczyniło się do znacznie większej liczby zgonów w przeszłości – po prostu o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero teraz badania ujawniają pełny wpływ smogu na nasze życie i zdrowie. Jak na ironię, jest to częściowo spowodowane tym, że poziomy zanieczyszczeń powietrza spadają, a ludzie zaczęli przywiązywać większą wagę do danych pochodzących z obszarów o lepszej jakości powietrza.

Źródło: European Heart Journal, DOI: 10.1093 / eurheartj / ehz135

kup artykuly platne