Zmiana klimatu spowodowała, że tegoroczna fala upałów na półkuli północnej była około 30-krotnie bardziej prawdopodobna niż w warunkach naturalnych – ocenił brytyjski Urząd ds. Metali. Minione lato było najcieplejsze od 1910 roku. Temperatury osiągnęły szczyt 27 lipca, kiedy w angielskiej wsi Felsham odnotowano 35,6°C.

infoplanet ekologia zmiany klimatu a temperatury badania

Wielka Brytania ma obecnie około 12% szans na to, że letnie średnie temperatury będą tak wysokie, jak w 2018 roku, podczas gdy prawdopodobieństwo na wystąpienie takiego zjawiska w niezmienionym klimacie byłoby mniejsze niż 0,5%. Z prognozach klimatycznych opublikowanych w zeszłym tygodniu przez Met Office uznano, że do połowy wieku szanse na gorące lato wzrosną do 50%.

Rosnące temperatury latem i sucha pogoda w tym roku uderzyły w rośliny uprawne i zwierzęta gospodarskie, dotknęły wodę, sieci transportowe, zdrowie ludzi i środowisko naturalne, doprowadzając ostatecznie do licznych pożarów.

– Nasze tymczasowe badanie porównywało modele komputerowe oparte na dzisiejszym klimacie z tymi z naturalnego klimatu, jakie mielibyśmy bez emisji wywołanych przez człowieka. Ta gwałtownie rosnąca zmiana wynika ze wzrostu stężenia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze – powiedział Peter Stott z Met Office.

infoplanet ekologia zmiany klimatu a temperatury prognozy

Met Office ogłasza wyniki również podczas rozmów na szczycie klimatycznym ONZ w Katowicach, gdzie kraje spotykają się, aby sfinalizować zasady działania porozumienia paryskiego w sprawie walki z globalnym ociepleniem i nadać rozmach działaniom w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: The New Scientist

kup artykuly platne