Zmiany klimatu to temat, którego nie można uniknąć. Być może dotarły już do ciebie informacje o zagrożonych zwierzętach, pożarach, wzroście poziomu oceanów czy paliwach kopalnych. Co jeszcze powinieneś wiedzieć? Oto odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące zmieniającego się klimatu, na które być może nie znasz odpowiedzi!

Czym są zmiany klimatu?

infoplanet ekologia zmiany klimatu dla kazdego 1 czym sa zmiany

Termin zmiany klimatu jest używany do opisania długofalowej zmiany globalnych temperatur i wzorców pogodowych. Temperatura Ziemi zmieniła się drastycznie w czasie 4,5 mld lat historii, –od epoki lodowcowej, która pokrywała olbrzymią część planety w lodzie przez blisko 300 mln lat, do okresu około 50 mln lat temu, kiedy naukowcy wierzyli, że palmy i krokodyle były niegdyś nad kołem podbiegunowym. Dzisiaj określenie „zmiany klimatu” jest powszechnie używane jako termin opisujący skutki globalnego ocieplenia, które nastąpiły w wyniku działalności człowieka po rewolucji przemysłowej w XVIII wieku.

Jakie są przyczyny zmiany klimatu?

Atmosfera Ziemi jest pełna gazów. Niektóre z nich – jak azot i tlen, które łącznie stanowią 99% – nie pochłaniają ciepła ze słońca, pozwalając mu odbijać się w kosmos od powierzchni Ziemi. Pozostałe 0,1% atmosfery to gazy cieplarniane – w tym dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu – które absorbują energię słoneczną i emitują ją z powrotem w kierunku powierzchni planety, tworząc efekt cieplarniany. Proces ten odgrywa ważną rolę w naturalnej regulacji temperatury naszego klimatu. Bez efektu cieplarnianego średnia temperatura na Ziemi wynosiłaby -18°C – to mniej więcej temperatura domowej zamrażarki. Jednak od czasu rewolucji przemysłowej koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze wzrasta w wyniku działań takich jak spalanie paliw kopalnych, wylesianie i nowoczesne praktyki rolnicze. Co oznacza więcej efektu cieplarnianego i więcej ogrzewania. Raport Międzynarodowego Komitetu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 2013 roku wykazał, że od czasu rewolucji przemysłowej stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło o 40%, powodując wzrost temperatury ziemi o 1°C.

Jaki wpływ na nasze życie ma zmiana klimatu?

infoplanet ekologia zmiany klimatu dla kazdego 3 wplyw na zycie

Wpływ zmiany klimatu zależy od stopnia ocieplenia się Ziemi. Według raportu IPCC z 2018 roku spowodowały one wzrost temperatury o 1,5°C, ekstremalne warunki pogodowe, wzrost poziomu morza, zniszczenie ekosystemów przybrzeżnych, utratę ważnych gatunków i upraw, oraz ogromne koszt dla światowej gospodarki. W efekcie ONZ ostrzegło, że bez natychmiastowego działania globalne temperatury pod koniec wieku wzrosną powyżej poziomu 3°C powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Wówczas możemy spodziewać się miast zalanych przez oceany, roślin i zwierząt pozbawionych naturalnych środowisk i zagrożonych wyginięciem, a także setki milionów ludzi, którzy mogą być zmuszeni do migracji z powodu powodzi przybrzeżnych, dłuższych przeciągów i wyczerpywania plonów.

Czy zmiany klimatu zachodzą naprawdę?

Prawie wszyscy przyznają, że globalny klimat się zmienia. Największa publiczna debata – podsycana przez głośnych sceptyków klimatycznych, takich jak prezydent USA Donald Trump – dotyczy tego, czy zmiany klimatyczne są spowodowane działalnością człowieka. Jednak ogromna większość naukowców (97%) zgadza się, że zmiany klimatu są realne i spowodowane przez ludzi. W 2014 roku 1300 naukowców z całego świata wzięło udział w tworzeniu raportu ONZ (IPCC), przekazując wiedzę naukową na temat zmian klimatycznych. Jak wynika z ustaleń dokumentu, istnieje 95% szans na to, że działalność człowieka w ciągu ostatnich 50 lat bezpośrednio spowodowała wzrost temperatury ziemi. Fizyczne dowody globalnego ocieplenia zostały znalezione na całym świecie – od cofania się lodowców wysoko w Himalajach przez bielenie koralowców w naszych oceanach do regularności skrajnych wzorców pogodowych.

Czy można powstrzymać zmiany klimatu?

infoplanet ekologia zmiany klimatu dla kazdego 5 czy mozna powstrzymac

Zmiany klimatu mogą być ograniczone lub powstrzymane, ale tylko wtedy, gdy zaczniemy realizować działania, które IPCC określa jako „szybkie, dalekosiężne i bezprecedensowe zmiany we wszystkich aspektach społeczeństwa”. Po pierwsze, musimy odwrócić 250 lat złych nawyków środowiskowych. Jest na to nadzieja po tym, jak w  grudniu 2015 roku 195 państw zgodziło się na wiążące prawnie Porozumienie paryskie, mające na celu osiągnięcie zerowego poziom zanieczyszczenia węglem do końca stulecia. Kluczowym aspektem tego ograniczenia jest minimalizowanie praktyk, które powodują emisję gazów cieplarnianych. Będzie to oznaczać zmiany w wielu aspektach naszego codziennego życia – od diety po sposób podróżowania i produkcji produktów, które wszyscy kupujemy. Drugim dużym wyzwaniem jest odwrócenie skutków zmian klimatu poprzez zmniejszenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Osiągnięto postępy w tym zakresie – od zaawansowanych technologicznie możliwości wychwytywania dwutlenku węgla po zwykłe sadzenie większej liczby drzew. Jednak od tego czasu IPCC zaklasyfikował te technologie jako „niesprawdzone na wystarczająco dużą skalę”.

Źródło: CNN

kup artykuly platne