Jak prognozuje amerykańskie badanie, owady będą jedną z głównych przyczyn strat w rolnictwie po ociepleniu się klimatu. Badacze szacują, że szkodniki będą spożywać na całym świecie o 10 do 25% więcej pszenicy, ryżu i kukurydzy za każdy razem, gdy temperatura będzie podnosić się średnio o jeden stopień.

Curtis Deutsch, Joshua Tewksbury i ich współpracownicy przeprowadzili badania na skalę globalną i przyjrzeli się 3 różnym zbożom, które stanowią podstawowy pokarm dla miliardów ludzi. Badanie, opublikowane w czasopiśmie Science, wykorzystuje dane z całego świata w matematycznym równaniu, które bierze pod uwagę czynniki, takie jak: reakcja owadów na wzrost temperatury, szkody wyrządzane roślinom i szybkość zmian klimatycznych. W efekcie naukowcy ustalili, że globalne ocieplenie sprawia że owady zużywają więcej energii, co zmusza je do wzmożonego jedzenia. Jak wynika z badań, również ich populacja może ulec znacznemu powiększeniu.

infoplanet ekologia globaolne ocieplenie i zarloczne owady badania

– Szkodniki pochłaniają obecnie równowartość jednego bochenka chleba na każde 12 wyprodukowanych. Pod koniec tego stulecia, jeśli zmiany klimatyczne będą postępować, owady będą zjadały więcej niż 2 bochenki na 12, które mogły by zostać wyprodukowane. To z pewnością wpłynie negatywnie na czołowych producentów zbóż na świecie – stwierdził w wywiadzie dla BBC News naukowiec z Uniwersytetu w Waszyngtonie, współautor badania prof. Curtis Deutsch.

– W sumie do modelu matematycznego wprowadzono dane dotyczące 38 gatunków owadów. To pozwoliło na ułożenie kilku elementów układanki. Niestety, już teraz wiadomo, że wraz ze wzrostem temperatury ilość plonów zmniejszy się, nie tylko z powodu działalności owadów. Również same zmiany klimatyczne spowodują zmniejszenie się zbiorów o około 5% w stosunku do jednego stopnia ocieplenia się atmosfery. Prawdopodobnie wzrost liczby owadów będzie najmocniej odczuwalny w Europie i Ameryce północnej, tam gdzie znajdują się wielkopowierzchniowe uprawy kukurydzy i pszenicy. W wielu krajach europejskich przewidujemy 50–100% wzrost wpływu szkodników na uprawy– wyjaśnił Guy Poppy, który jest profesorem ekologii na University of Southampton w Wielkiej Brytanii i zajmuje się bezpieczeństwem żywnościowym.

infoplanet ekologia globaolne ocieplenie i zarloczne owady wnioski

Już teraz 1 na 9 osób żyjących na Ziemi cierpi z powodu głodu lub niedożywienia. Modele klimatyczne sugerują, że globalna temperatura Ziemi może wzrosnąć o 2–5 °C do 2100 roku. Może to oznaczać całkowite straty w plonie pszenicy w Europie, wynoszącym około 16 milionów ton rocznie. W mniejszym stopniu powinny ucierpieć regiony tropikalne, w których wzrost temperatury może prowadzić do spadku liczebności szkodników. Jednak i tam uprawy nie będą bezpieczne – rolnicy będą musieli częściej zmagać się ze skutkami klęsk żywiołowych, jak susze i powodzie. Może to stanowić poważny problem, biorąc pod uwagę fakt, że kukurydza, ryż i pszenica stanowią 42% kalorii spożywanych przez ludzi na całym świecie.