Tradycja i nowoczesność

Jeśli ktoś myśli, że koła gospodyń wiejskich to przeżytek, bardzo się myli. To organizacje z długą historią, które nadal mają się bardzo dobrze.

Pierwsza organizacja kobieca tego typu powstała w 1866 roku jako „Towarzystwo Gospodyń”. Nazwa ta funkcjonowała aż do 1918 roku, kiedy to zrzeszeniom kobiet wiejskich w Polsce zaczęto nadawać znane dziś miano „Kół Gospodyń Wiejskich”.

Od początku organizacje te stawiały sobie bardzo ambitne cele i były uznawane za grona elitarne. Niejednokrotnie to dzięki nim na terenach wiejskich rozwijało się życie społeczne i kulturalne. Ilość inicjatyw, podejmowanych przez koła gospodyń wiejskich jest ogromna, są one również niezwykle urozmaicone: od konkursów i pokazów w temacie żywienia czy wypieków, aż do obszaru hodowli i wielu innych. W czasach, kiedy nie było znacznego wyboru dostępnych rozrywek, zwłaszcza tych znanych dzisiaj, działalność tych organizacji była ogromnie ważna.

Ten pozytywny rozwój przerwały działania wojenne, które w zasadzie całkowicie zatrzymały aktywność kół gospodyń wiejskich. Po II wojnie światowej władze ludowe wznowiły ich istnienie, ale była to już głównie działalność zarobkowa, związana z organizowaniem imprez, wieczorków tanecznych, spotkań. Za zgromadzone środki członkinie kupowały sprzęty gospodarstwa domowego i elementy wyposażenia kuchni, które chętnie wypożyczały mieszkańcom.

Gwałtowny rozkwit KGW rozpoczął się mniej więcej 10 – 15 lat temu. Nastąpił powrót do tradycji, zgodnie z którą członkostwo w kole to deklaracja przynależności do regionu. Gospodynie poszukują własnej tożsamości w społeczności lokalnej i bardzo aktywnie rozwijają związane z nią projekty, korzystając ze środków pomocowych.

W czasie półtora wieku w działalności Kół Gospodyń Wiejskich zmieniło się niewiele, a jednak były to przekształcenia istotne. Pomimo że zmieniły się trzy pokolenia, aktywne uczestniczki pozostały takie same. Niezmienna jest również ich chęć pracy na rzecz regionu i lokalnej społeczności. To, co uległo zmianom, to nie samo serce kół gospodyń wiejskich, a metody, narzędzia oraz możliwości, którymi swoje pasje realizują.