Czy chóralny śpiew może wywoływać żywe emocje w młodym pokoleniu i łączyć na całe życie? Zobaczcie opowieść Waldemara Gałązki i jego żony Arleny Różyckiej-Gałązki, którzy dyrygują Zabrzańskim Chórem Młodzieżowym „Resonans con tutti” im. N. G. Kroczka.

Dajcie się porwać w świat muzyki, który nie stroni od dzieł z różnych epok i stylów i posłuchajcie, co w śpiewie chóralnym najbardziej cenią ludzie z pasją – śpiewacy.