Wiesz, co jest dobre dla dynamiki twojej kariery? Zastanawiasz się, co powinieneś wybrać, aby się rozwijać? Zebraliśmy kilka najlepszych testów służących do rozwoju kariery i quizów osobowości, które oferuje sieć. Jeśli potrzebujesz właściwej ścieżki dla siebie lub chcesz się dowiedzieć nieco więcej o swoim stylu pracy – pomogą ci poprawić działania w pracy, którą już masz, lub pokazać twoją wymarzoną ścieżkę zawodową.

1. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Koszt: bezpłatna wersja on-line

Jest prawdopodobnie jednym z najczęściej używanych narzędzi do oceny dokonywanej przez ośrodki kariery i menedżerów. MBTI pozwala poznać preferencje osobowościowe, dzięki czemu pokazuje, jak podejmujesz decyzje i postrzegasz świat wokół ciebie, a także sugeruje, jak możesz zwiększyć swoją energię lub w jaki sposób powinieneś pozyskiwać informacje. Mimo iż informacje te nie wskażą ci bezpośrednio drogi kariery, mogą dostarczyć wiele cennych wiadomości dotyczących tego, jaki rodzaj pracy może być dla ciebie najlepszy.

2. Self-Directed Search

Koszt: 9,95$

Jest to aplikacja, której konstrukcja oparta jest na założeniu, że ludzi i miejsca pracy można podzielić na sześć różnych typów: realistyczny, poszukujący, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy lub konwencjonalny. Wystarczy udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące swoich aspiracji, działań i zainteresowań, a otrzyma się przyszeregowanie do trzech rodzajów osobowości wraz z listą ścieżek zawodowych, które sprawdzą się u ludzi będących mieszanką tych typów.

3. My Next Move O*NET Interests Profiler

Koszt: bezpłatny

 

Sponsorowane przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych narzędzie wykorzystuje metodę podobną do samodzielnego poszukiwania, która pozwala określić twoje oczekiwania wobec kariery, a następnie kieruje na najbardziej interesującą ścieżkę zawodową. My Next Move O*NET Interests Profiler zawiera również opcje wyszukiwania kilku dróg rozwoju karier oraz dostosowania ich do obecnego poziomu umiejętności.

4. MyPlan.com​

Koszt: od wersji bezpłatnych do 19,90$

 

Narzędzie oferuje zestaw czterech różnych testów, które pomogą znaleźć idealną drogę kariery i określić osobowość zawodową, zainteresowania, umiejętności i pożądane wartości. W tym ostatnim zakresie to jedyny dostępny darmowy test. Za pomocą MyPlan.com można również wykonać każdy test z osobna. Aplikacja oferuje ponadto usługę, która pobiera wyniki wszystkich wykonanych testów, aby pomóc znaleźć pracę, która pasuje do twojego profilu.

5. Pymetrics

Koszt: bezpłatny

 

Aplikacja wykorzystuje serię prostych gier umysłowych do pomiaru różnych cech poznawczych i społecznych, jak choćby poziom awersji do ryzyka lub zdolność koncentracji uwagi. Wyniki szczegółowo pokazują twoje mocne i słabe strony. Te zaś mogą zasugerować ci, do jakiego rodzaju pracy najbardziej się nadajesz.

6. Career Assessment Test MAPP™

Koszt: darmowa wersja próbna, pełne wyniki – 89,95$

 

Test MAPP jest jednym z najbardziej kompleksowych narzędzi pozwalających na ocenę ścieżki kariery. Pozwala stwierdzić, jaki rodzaj zadań jest dla ciebie najbardziej odpowiedni oraz w jaki sposób powinieneś je wykonać. Dodatkowo pokazuje, jak radzić sobie z ludźmi oraz jakiego używać języka. Ocena dostarcza również listę 20 możliwych dziedzin zawodowych dla ciebie. Ponadto, w ramach bezpłatnej wersja próbnej możesz otrzymać informacje o swoich najważniejszych cechach w każdej kategorii, jak również 10 możliwych dziedzinach zawodowych, więc nawet jeśli nie masz ochoty płacić, możesz uzyskać kilka cennych informacji.

7. Career Strengths Test

Koszt: bezpłatny

 

Ten zbiór działań, opracowany przez Johnsona O'Connor Research Foundation dla Oprah, testuje poziom wielu różnych umiejętnościach – od rozumowania indukcyjnego do wizualizacji strukturalnej. Można sprawdzić, które zadania wymagają jakiej umiejętności, i zorientować się, jakie ścieżki kariery mogą być odpowiednie dla twoich zdolności i predyspozycji.

8. StrengthsQuest

Koszt: 9,95$

 

StrengthsQuest daje wiedzę dotyczącą tego, w jakiej dziedzinie jesteś najlepszy i w jaki sposób możesz wykorzystać te umiejętności, aby ustawić swoją ścieżkę kariery na właściwe tory. Po zrobieniu testu otrzymasz dostosowany raport, zawierający listę twoich pięciu największych talentów wraz z propozycjami wykorzystania predyspozycji na swoją korzyść i sugestiami dotyczącymi tego, jak można osiągnąć sukces osobisty.

9. The Big Five Personality Test

Koszt: bezpłatny

 

Za pomocą tego narzędzia możesz dowiedzieć się, w jaki sposób pracować i utrzymywać relacje z innymi. Otrzymasz informacje, jak otworzyć się na nowe doświadczenia i poradzić sobie w sytuacjach stresowych oraz ocenę, na ile jesteś na nie gotowy.

10. Riso-Hudson Enneagram Type Indicator

Koszt: 12$

 

Test powie ci, do którego z dziewięciu typów – reformator, pomocnik, zdobywca, indywidualista, badacz, lojalista, entuzjasta, lubiący wyzwania lub rozjemca – jesteś najbardziej podobny. Zrozumienie tego faktu może ci pomóc porozumieć się lepiej ze współpracownikami, ale również dać wskazówki na temat cech, które są potrzebne w wybranej przez ciebie karierze.

11. What Career Should You Actually Have?

Koszt: bezpłatny

 

Ten quiz kariery prawdopodobnie nie da ci zbyt wielu realnych wskazówek, ale jeśli masz kilka minut i potrzebujesz krótkiej przerwy w pracy, to doskonałe i produktywne rozwiązanie w sam raz dla ciebie.