W Słupsku przeciwko rodzicom nieszczepionych dzieci wszczętych zostało 85 postępowań. Jak wyjaśnia wojewoda pomorski, w związku z uchylaniem się przed realizacją przepisów i niedopełnieniem obowiązku szczepień zostały już nałożone kary o łącznej wartości 127 tys. złotych.

– Na podstawie obowiązujących przepisów może zostać wdrożone postępowanie. Najpierw jest to wezwanie rodziców do obowiązkowego szczepienia, następnie upomnienie, a później już tytuł wykonawczy, który trafia do wojewody – informuje rzecznik Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku Henryka Kisiel.

infoplanet prawo i medycyna 85 kar za brak szczepionek przepisy

Zgodnie z obowiązującym na terenie polski prawem kary finansowe to nie jedyny możliwy skutek uchylania się od obowiązkowych szczepień. Rodzice, którzy nie poddają swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom, mogą zostać poddani kontroli sądu opiekuńczego.

– Sąd z urzędu może wszcząć postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W czasie postępowania sąd zbada, czy brak zgody rodziców na szczepienie jest równoważny z dobrem dziecka – wyjaśniają władze Słupska.

infoplanet prawo i medycyna 85 kar za brak szczepionek przepisy

Z zestawień kwartalnych podmiotów leczniczych dotyczących liczby niezaszczepionych dzieci wynika, że do połowy 2019 roku od obowiązku szczepień uchylało się w 311 rodziców. To liczba większa niż w całym ubiegłym roku, w którym szczepieniom nie poddano 309 dzieci, co skutkowało 380 tys. złotych nałożonych kar.

Źródło: radiogdansk.pl