W treści nowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uwzględniono gwarancję bezpłatnego dostępu do najczęściej stosowanych leków dla kobiet w ciąży. Czy przepisy wejdą w życie? Projekt właśnie trafił do konsultacji.

Zgodnie z treścią proponowanych zmian w przepisach, dostęp do bezpłatnych leków, których lista zostanie ustalona zgodnie z częstotliwością ich przyjmowania, ma przysługiwać kobietom od momentu diagnozy poczęcia dziecka przez specjalistę położnictwa i ginekologii aż do zakończenia ciąży. W zakres świadczeń gwarantowanych wpisano również leki stosowane podczas porodu i w okresie połogu wchodzą, które będą finansowane na dotychczasowych zasadach.

infoplanet prawo i medycyna bezplatne leki dla kobiet w ciazy przepisy

– Ciąża to stan który wymaga, by leki ordynowane były pod szczególnym nadzorem, w należytej koordynacji, gdyż leki stosowane w nadmiarze oddziaływać mogą negatywnie nie tylko na matkę, ale zwłaszcza na płód. W normalnych okolicznościach jest jednak stanem, w którym stosowanie leków powinno być ograniczane do koniecznego minimum – przekonują autorzy projektu w ocenie skutków regulacji projektu.

Na liście bezpłatnych leków mają znaleźć się środki o kategorii dostępności „Rp”, a więc dostępne na receptę. Będą to specyfiki, które przyjmowanie w ciąży jest konieczne i wynika z potrzeb zdrowotnych kobiet pozostających w ciąży. Wykaz bezpłatnych leków ma zostać opracowany w formule załącznika do obwieszczenia refundacyjnego z dodaniem kodu uprawnień dodatkowych „C”, współistniejących na recepcie z kodem „CN” dotyczącym kobiet w ciąży, a więc uprawniających do ich zakupu również kobiety nieposiadające ubezpieczenia.

Jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży zostanie ogłoszony przez ministerstwo zdrowia nie później niż 4 miesięce od ogłoszenia nowych przepisów w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia w leki świadczeniobiorców w okresie ciąży. Lista ma być analizowana i w razie potrzeby aktualizowana obligatoryjnie przez ministra zdrowia.