Jak wynika z informacji przekazanej przez krajowego konsultanta w dziedzinie urologii dr hab. Artura Antoniewicza podczas 49. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katowicach, rozpoczęto prace nad nowym taryfikatorem części procedur, które są stosowane w urologii. Będą one dotyczyć ok. 70 tysięcy pacjentów, którzy w ciągu każdego roku są leczeni z powodu nowotworów złośliwych układu moczowo-płciowego i moczowego.

– Skoro w ostatnich miesiącach tak dużo mówi się w naszym kraju o tworzeniu Krajowej Sieci Onkologicznej, chcielibyśmy, aby głos urologów był słyszalny. Jako specjaliści poczuwamy się do odpowiedzialności za poprawę wyników terapii w obszarze onkologii urologicznej i potrzebujemy do tego odpowiednich narzędzi, warunków oraz środków finansowych – wyjaśnia dr hab. Antoniewicz.

infoplanet prawo i medycyna nowy taryfikator w urologii przepisy

Jak zaznacza ekspert, konieczne są również zmiany w zakresie programów profilaktycznych i inwestycji w sprzęt medyczny. Pod tymi względami polska urologia nadal negatywnie wyróżnia się na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wiele zadań w tym zakresie przejęła powołana 19 stycznia 2019 roku Krajowa Rada ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia, która opiniuje cele, na które przeznaczane są środki z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

– Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o efektach tych działań, natomiast możemy już powiedzieć, że głos środowiska urologów wreszcie dociera do kreatorów polityki zdrowotnej w Polsce. Jedną z kluczowych kwestii dla rozwoju urologii w Polsce jest przekonanie Ministerstwa Zdrowia do zrewidowania zasad finansowania świadczeń w tej dziedzinie. Chodzi przede wszystkim o taryfikację procedur i usług w urologii według katalogu świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – ocenia konsultant krajowy.

Zdaniem dr hab. Antoniewicza, zmiany prawne umożliwią również wdrożenie w urologii nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia, które ze względów ograniczeń finansowych nie są w Polsce stosowane. Dzięki rzetelnej wycenie kosztów procedur medycznych, a także ich refundacji, polska urologia będzie mogła otworzyć się na nowoczesność, w tym chirurgię laparoskopową, endoskopową czy robotową.