Powszechnie wiadomo, że istnieje obowiązek udzielenia pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie utraty życia lub zdrowia. Ten zakres regulują nie tylko normy etyczne, ale i prawne, przez co nieudzielenie pomocy może skutkować sankcjami.

Jak wynika z treści art. 162 § 1 Kodeksu karnego, bycie świadkiem sytuacji, w której innej osobie grozi utrata zdrowia lub życia, zobowiązuje do działania. Obojętność jest prawnie niedozwolona, a nieudzielenie pomocy jest uznawane za przestępstwo.

infoplanet prawo i medycyna obowiazek udzielenia pomocy prawo

– Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – głosi treść przepisu polskiego Kodeksu karnego.

Na gruncie prawa nie ma znaczenia, czy osoba nieudzielająca pomocy jest lekarzem lub ma wiedzę medyczną. Nie jest również istotne, czy niepodjęcie pierwszej pomocy musi skutkować uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Prawo nie wymaga jednak profesjonalnej pomocy medycznej i narażania własnego zdrowia. Z tego względu działania, które należy podjąć, wynikają z konkretnej sytuacji, położenia osoby wymagającej pomocy, stanu wiedzy osoby udzielającej pomocy i dostępnych środków.infoplanet prawo i medycyna obowiazek udzielenia pomocy pierwsza pomoc

– W wielu sytuacjach, np. w przypadku pożaru, spełnieniem obowiązku będzie niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb, tj. wykonanie telefonu pod numer ratunkowy. Zgodnie bowiem z przyjętą przez ustawodawcę podstawową zasadą, życie człowieka stanowi taką samą wartość – nie mamy obowiązku narażać swojego życia i zdrowia – wyjaśnia ekspert.

Karalność nieudzielenia pomocy może jednak zostać wyłączona, gdy istnieje możliwości udzielenia niezwłocznej pomocy przez podmioty właściwe do jej udzielenia. W innym przypadku warto podjąć się chociażby masażu serca. Pierwsza pomoc może uratować życie, a za ewentualne błędy w czasie udzielania pomocy nie grożą żadne konsekwencje.