W związku z egzekucją komorniczą, której został poddany Kutnowski Szpital Samorządowy, powraca temat odszkodowań za błąd medyczny. Placówkę w województwie łódzkim Sąd Apelacyjny zobowiązał do wypłaty ponad 2 mln zł odszkodowania i zapewnienia dożywotniej renty dla dziecka, które z powodu niedotlenienia podczas porodu doznało ciężkich uszkodzeń mózgu.

– Szpital w krótkim czasie nie jest w stanie zgromadzić wnioskowanej kwoty, co spowoduje uruchomienie egzekucji komorniczej i dodatkowe koszty dla szpitala. Rodzice otrzymali blisko 500 tys. zł od ubezpieczyciela oraz bieżącą rentę – ok.12 tys. zł i mogą na bieżąco zaspokajać potrzeby poszkodowanego. Szpital, bez znacznego uszczerbku dla jego działalności spłaciłby zasądzoną należność w ratach, w okresie 3–4 lat – stwierdził prezes zarządu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.

infoplanet prawo i medycyna odszkodowanie za blad medyczny szpitale

Problemy finansowe szpitala wynikają z faktu, iż zostało wobec niego wykupione tylko minimalne ubezpieczenie OC, którego suma gwarancyjna wymagana prawem dla szpitali wynosi 100 tys. euro dla jednego zdarzenia i 500 tys. euro wobec wszystkich zdarzeń w ciągu roku.

– Nie można za to winić poprzedniego zarządu szpitala, gdyż z własnego doświadczenia wiem, że szpitale nie wybierają tego minimalnego ubezpieczenia z własnego wyboru, lecz z konieczności. Składka na to ubezpieczenie jest bardzo wysoka, a przy obecnej kondycji wielu szpitali w Polsce po prostu nie stać na jej płacenie, nie mówiąc już o sumach ponad minimalne – dodaje prezes szpitala.

Jak zaznacza Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, że choć istnieje możliwość wykupienia przez szpitale dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, które zwiększałoby sumę gwarancyjną, niewiele placówek się na to decyduje. Ale to już kwestia wyboru.

– Stosunkowo rzadkie są przypadki, w których polisy dodatkowe zawierane są na kwoty kilku milionów złotych. Dotyczy to z reguły szpitali dużych: wojewódzkich, klinicznych. Małe szpitale powiatowe raczej nie dokonują zakupu polisy nadwyżkowej lub wykupują ubezpieczenie na niskie sumy – wyjaśnia prezes TUW.

kup artykuly platne