Do Sejmu został złożony projekt, na podstawie którego wywołujący wypadki pijani lub odurzeni środkami psychoaktywnymi kierowcy będą ponosić koszty swojego leczenia i świadczeń udzielonych ofiarom spowodowanych przez siebie zdarzeń drogowych.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przewiduje, że kierowcy pod wpływem powodujący wypadek poniosą koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych złożyła 10 stycznia grupa posłów klubu parlamentarnego Koalicja Polska – PSL – Kukiz15. Jak zakładają pomysłodawcy, takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia liczby pijanych kierowców na drogach.

infoplanet prawo i medycyna pijany kierowca zaplaci przepisy

– Regulacja ma istotne znaczenie prewencyjne i w zamiarze ustawodawcy ma przynieść zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg oraz zmniejszenie liczby rannych. Wysokie koszty leczenia specjalistycznego, których będzie mógł domagać się NFZ od sprawców wypadków drogowych będą mieć istotne znaczenie prewencyjne – wyjaśniają wnioskodawcy.

Zgodnie z założeniami projektu, po zmianie NFZ mogłoby dochodzić zwrotu zapłaconych kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych od sprawcy wypadku drogowego, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, jeśli byłby on wyłącznym sprawcą wypadku. Koszty miałyby obejmować świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji.

infoplanet prawo i medycyna pijany kierowca zaplaci pijany kierowca

– Większość z ofiar nietrzeźwych kierowców doznaje ciężkich, wielonarządowych urazów wymagających najpierw wykonywania medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego, a potem leczenia m.in. na oddziałach zabiegowych, oddziałach intensywnej terapii, a następnie długotrwałej rehabilitacji, a także opieki psychologicznej i psychiatrycznej wynikającej ze stresu pourazowego. Nierzadko kosztownej pomocy medycznej wymagają sami sprawcy wypadków – zapisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Jak podali wnioskodawcy, powołując się na dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszt jednostkowy wypadku z jedną ofiarą śmiertelną to 2,05 mln zł, z ofiarą ciężko ranną – 2,3 mln zł, a z ofiarą lekko ranną – 26,7 tys. zł. Całkowite koszty wszystkich zdarzeń drogowych wynoszą zaś ok. 48,2 mld zł rocznie, a więc 3% PKB. Są zatem istotnym obciążeniem dla budżetu NFZ.