Jak poinformował dziennik Rzeczpospolita, osoby niepełnosprawne, które korzystają z prywatnych sesji terapeutycznych, mogą odliczyć wydatki poniesione na ten cel od dochodu.

– Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. te za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne – wyjaśnia dziennik, powołując się na informacje uzyskane od dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

infoplanet prawo i medycyna psychoterapia odliczana od dochodu ulga

Potwierdzenie od szefa KIS uzyskała kobieta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności miała zapisaną konieczność wsparcia w samodzielnej egzystencji, a więc korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Od września obecnego roku, ze względu na odległe terminy w publicznej przychodni, opłacała indywidualne sesje u psychoterapeuty. Nie wiedziała jednak, czy może odliczyć od dochodu poniesione koszty w PIT - 37 za 2019 rok.

– Fiskus szeroko interpretuje pojęcie „rehabilitacja”. Dzięki temu osoba niepełnosprawna skorzysta z ulgi na psychoterapię – wynika z informacji przekazanej przez KIS.

infoplanet prawo i medycyna psychoterapia odliczana od dochodu podatki

Zgodnie z potwierdzeniem KIS, sesje u psychoterapeuty spełniają przesłanki uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie podatkowej. Warunkiem przyznania ulgi jest jednak posiadanie dokumentów potwierdzających sfinansowanie wydatków poniesionych na ten cel.