Rosnąca świadomość dotyczącą zdrowego trybu życia sprawia, że coraz częściej w aptekach kupujemy leki bez recepty czy suplementy diety. Także przepisywane przez lekarza leki oraz wyroby medyczne mogą okazać się niepotrzebne ze względu na zmianę sposobu leczenia. Nie zawsze jednak można zwrócić je do apteki i otrzymać zwrot pieniędzy.

Prawo zwrotu, przysługujące konsumentom w przypadku dokonywania codziennych zakupów, nie obejmuje leków wydawanych ze wskazania lekarza. Jako produkty o określonym działaniu, wyjątkowo wrażliwe m.in. na temperaturę, podlegając zwrotowi mogłyby powodować ryzyko naruszenia warunków jego przechowywania.

infoplanet prawo i medycyna zwrot lekow apteka

– Leki oraz wyroby medyczne nie mogą być zwracane do apteki z powodu zakupu zbyt dużej liczby opakowań, zmiany sposobu leczenia czy dokonania nieprzemyślanych zakupów, bo narażałoby to aptekę na straty. Taki lek trzeba wyrzucić, bo nie może on trafić do ponownego obrotu. Powodem takiego stanu rzeczy jest bezpieczeństwo pacjentów. Nigdy nie wiadomo, w jakich warunkach było przechowywane opakowanie z lekiem oraz czy nie zostało ono np. naruszone, a ośrodek leczniczy skażony lub podmieniony na inny – wyjaśnia ekspert.

Zwrot leków do apteki uwzględniany jest wyłącznie w przypadku zaistnienia wady jakościowej leku, z której zdamy sobie sprawę po otwarciu opakowania, bądź też pomyłki farmaceuty i wydania przez niego nieodpowiedniego leku. Zwrot kosztów zakupu niewłaściwych leków, które zostały wydane wskutek pomyłki źle wystawionej recepty przez lekarza.

infoplanet prawo i medycyna reklamacja lekow

– W aptece kupujemy nie tylko leki, ale także inne produkty np. suplementy diety i kosmetyki, jednak ich też nie możemy zwrócić z powodu dokonania nieprzemyślanych zakupów. Informuje nas o tym najczęściej napis przy kasie. Jednak w przypadku ujawnienia wady jakościowej zakupionego produktu farmaceuta powinien uznać naszą reklamację i zwrócić koszty zakupu produktu. Również w przypadku, gdy w aptece kupujemy urządzenia medyczne, obowiązuje standardowa gwarancja producenta – wyjaśniają specjaliści.

Niezależnie od zaostrzonych zasad zwrotu leków, w aptekach możemy oddać przeterminowane i nieużywane wyroby medyczne, które zostaną poddane prawidłowej utylizacji. Ma ona ustrzec środowisko naturalne przed zanieczyszczaniem niebezpiecznymi substancjami.