Jak wynika z komunikatu prasowego ekspertów zgromadzonych wokół Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty powinien zakładać rozszerzenie uprawnień osób pracujących w tym zawodzie o prawo do wykonywania szczepień, które będą realizowane w aptekach.

Choć rozszerzanie uprawnień farmaceutów, m.in. o prawo do wykonywania szczepień, jest już ogólnoświatowym trendem, określonym również jako cel w „Polityce lekowej państwa 2018–2022”, nie zostało uwzględnione w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty.

infoplanet prawo i medycyna szczepienia w aptece

– Umożliwienie farmaceutom przeprowadzenia wybranych szczepień ochronnych w aptekach, może znacząco odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwić dostęp do szczepień i – jak pokazały doświadczenia europejskie – przyczynić się do podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, który w naszym kraju jest zastraszająco niski. Leży to w szeroko rozumianym interesie społecznym, ponieważ może przyczynić się do poprawy sytuacji epidemiologicznej kraju – argumentują eksperci w komunikacie prasowym.

Jak dodają specjaliści, choć szczepienia w aptekach byłyby ideą nową dla Polski, są z powodzeniem wdrażane w wielu krajach Europy i stają się powszechnym standardem. Za ich realizacją przemawiają również statystyki, zgodnie z którymi wyszczepialność przeciw grypie wśród osób powyżej 65. roku życia w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 14%, choć zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia powinna osiągnąć poziom 75%.

infoplanet prawo i medycyna szczepienia w aptece farmaceuta

– Obserwując doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej można zauważyć, że poprawa wyszczepialności jest możliwa tylko przy aktywnym udziale wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia, efektywnie wykorzystującym zasoby wszystkich pracowników ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarki farmaceuci itp.), którzy współdziałając ze sobą, mogą dostarczyć pacjentowi dostępny i profesjonalny serwis medyczny, optymalizując koszty jego realizacji – ocenia przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, prof. Adam Antczak.

Jak przekonuje specjalista, wprowadzenie szczepień w aptekach wymaga nie tylko rozszerzenia uprawnień farmaceutów, ale i wdrożenia nowego podejścia do procedury medycznej szczepienia. Będzie jednak najbardziej korzystne dla systemu opieki.