Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, upał w pracy to nie tylko dodatkowe obciążenie dla pracownika, ale i obowiązki dla pracodawcy. Obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują go do takiego organizowania działania firmy, by zmniejszać uciążliwość warunków pracy dla pracowników i zadbać o ich komfort pracy.

– Najlepszą efektywność i wydajność pracy osiąga się przy temperaturze w granicach 17–20 stopni Celsjusza. Jakkolwiek istniejące regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią czy niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, to – co do zasady – nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach. W prawie wskazana jest wyłącznie temperatura minimalna, która nie może wynosić mniej niż 14 stopni Celsjusza, a w biurze i w przypadku wykonywania lekkiej pracy fizycznej – 18 stopni Celsjusza – przypomina resort.

infoplanet prawo i medycyna upal w pracy pracodawca

Maksymalna temperatura pomieszczenia, w jakiej może być wykonywana praca, została sprecyzowana wyłącznie w odniesieniu do pracowników młodocianych. Została ona ograniczona do temperatury nie przekraczającej 30 stopni Celsjusza i wilgotności względnej powietrza do 65%.

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa, uciążliwość warunków pracy w czasie upału można ograniczyć najskuteczniej dzięki wentylacji lub klimatyzacji. Dodatkowo, bez względu na klimatyzację, gdy temperatura w pomieszczeniach przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje.

infoplanet prawo i medycyna upal w pracy pracownik

W stosunku do pracowników wykonujących obowiązki na otwartej powierzchni, zobowiązanie to jest wiążące już przy temperaturze przekraczającej 25 stopni Celsjusza. Napoje muszą być dostępne dla pracowników przez cały czas ich pracy, a w przypadku osób wykonujących obowiązki na otwartej powierzchni – powinny być wzbogacone o sole mineralne i witaminy. Zaniedbanie tego obowiązku to wykroczenie, zagrożone karą grzywny od 1 tys. złotych do 30 tys. złotych.

Dodatkowo z przepisów prawa pracy wynika, że w upalne dni mogą zostać zarządzone dodatkowe przerwy lub wcześniejsze wyjście z pracy, które nie będą miały wpływu na wysokość wynagrodzenia. Te rozwiązania są już jednak wyłącznie dobrą wolą pracodawcy.