Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centrum Informacyjne Rządu, 9 lipca został przyjęty projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. Nowelizacja umożliwia między innymi zdalne złożenie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.

Projekt autorstwa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego to „największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce”, który ma być realizacją zapowiedzi zawartych w exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

infoplanet prawo i medycyna wdrazanie e-zdrowia nowelizacja

– Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt wprowadza także zmiany do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymiany danych między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych –głosi treść rządowego komunikatu.

Nowelizacja umożliwi pacjentom , założenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP) w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, otrzymanie bezpłatnych leków w ramach programu 75+ również w czasie wizyty u specjalisty czy przy wypisie ze szpitala, potwierdzenie profilu zaufanego, zdalne złożenie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, przeglądanie aktualnej listy podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dostęp do informacji o zakresie oferowanych usług i najbliższym wolnym terminie, uzyskanie informacji ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych, a także złożenie wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

infoplanet prawo i medycyna wdrazanie e-zdrowia ustawa

– Wejście w życie ustawy będzie także stanowiło zakończenie działań ministra zdrowia, dotyczących likwidacji obowiązku stosowania pieczątek (przez usunięcie go z obowiązujących przepisów), a także nałożenie na NFZ obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji – przekonuje Centrum Informacyjne Rządu.

Według autorów komunikatu nowe przepisy pozwolą również na: otrzymanie SMS-em lub e-mailem powiadomienia o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece, rejestrację w placówce medycznej za pośrednictwem aplikacji mObywatel, realizację e-recepty przy użyciu e-dowody osobistego, wprowadzenie automatycznego wyliczenia poziomu odpłatności leków na e-recepcie, wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni, automatyczne udostępnienie danych pacjenta zapisanych w platformie e-zdrowie lekarzom przyjmującym czy stworzenie rejestru dodatkowych uprawnień pacjentów, jak rozszerzenie katalogu osób objętych tzw. receptami pro familae o osoby pozostające we wspólnym pożyciu czy dalszych członków rodziny.

Jak podkreślają autorzy projektu nowelizacji, informatyzacja świadczeń opieki zdrowotnej e-zdrowie to koszt 150 mln złotych. Środki przeznaczone na ten cel zostały przewidziane w dodatkowym budżecie na lata 2020–2022.